Grupul are în vedere identificarea problemelor cu care se confrunta tinerii, precum si identificarea soluțiilor posibile. Sondajul de opinie nu este un vot dar este util în procesul de luare a unei decizii dacă sunt urmate de discuții care să ducă la atingerea unui consens. Fiecare grup va privi si interpreta nevoile tinerilor identificate, din diferite puncte de vedere căutând si soluțiile la rezolvarea sau ameliorarea acestora, percepute din calitatea de dascăl, părinte, copil, tânăr aflat in diferite faze de dezvoltare personala. . Stabilirea strategiei de acțiune pentru rezolvarea problemelor identificate in urma analizei si interpretării răspunsurilor înregistrate in cadrul sondajul de opinie. Aceasta acțiune este un exercițiu real de implicare si va fi realizat de către echipa de proiect împreuna cu 40 de tineri atrași si voluntari. Scrierea ulterioara a unui proiect privind una dintre probleme identificate care vizează tinerii buhușeni pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de la bugetul local. Aceasta va fi o aplicație practica in cadrul modului de training pentru scrierea de proiecte si advocacy. Realizarea unei campanii de advocacy menita sa permită întâlnirea tinerilor voluntari cu decidenții din administrația locala pentru a-i conduce sa accepte la masa negocierii existenta problemelor identificate si soluțiile pentru rezolvare – SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE 2017.