Filosofie pentru copii

Descriere (sumar, obiective, activități):

Proiectul viza dezvoltarea unui mod de gândire individual al copiilor, prin înțelegerea si crearea de argumente valide, distingerea erorilor de gândire întâlnite zi de zi, analizarea unor situații, a unor concepte, înțelegerea si definirea diferiților termeni, ascultarea interlocutorului într-o discuție, adresarea întrebărilor necesare pentru clarificarea unor neînțelegeri, în cadrul proiectului s-a urmărit printre altele, dezvoltarea abilităților participanților de formulare si înțelegere a argumentelor.

Beneficiar: Grupul informal de inițiativă Philosophy Kru

Parteneri:

Domeniul: Educație

Local, județean, național, european, internațional: local

Perioada de desfășurare: 24-25.03.2018

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: 10

Buget:  2000 Lei

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)