Fii Nonformal! – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catreAsociatia Ecologie – Sport – Turism in perioada Iunie – Iulie 2017, proiectul are ca scop crearea unui cadru lucrativ, bazat pe promovarea unor bune practici in domeniu, menit sa creasca nivelul de competente al lucratorilor de tineret implicati in proiectele de tineret ale EST si ale partenerilor.
Buget alocat de FTMB 2.500 lei.