EI-Positive – Applying Emotional Intelligence in Youth Work

Descriere (sumar, obiective, activități):

Obiective:

– reflectarea asupra situației tinerilor din ziua de azi pentru a înțelege mai bine nevoia de sprijin și îndrumare în urmărirea pasiunilor, talentelor lor etc.

– instruirea lucrătorilor de tineret în concepte de bază ale EI și construirea contextelor pentru aplicarea sa în domeniul tineretului – vor fi introduse cele mai recente teorii ale EI

– schimbul de instrumente și bune practici în domeniul abilitării tinerilor și sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor

– facilitarea creării de rețele între parteneri și dezvoltarea strategiilor pentru viitoarele proiecte comune destinate abilitării tinerilor

Project Reference: 2018-1-UK01-KA105-047534

Beneficiar: CONSILIUM DEVELOPMENT AND TRAINING LTD

Parteneri: 20

Domeniul: Metode educaționale, lucrul cu tinerii

Local, județean, național, european, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 01.05.2018-31.03.2019

Locul desfășurării: Worcester, United Kingdom

Număr participanți: 29

Buget :  25702.69 EUR

Finanțator: European Commission

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0IyP6_YDBg