Educaţie nonformală:

Cursuri de:

– meserii solicitate pe piaţa muncii;

– limbi străine;

– management asociativ;

– stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative;

– educaţie pentru o societate democratică;

– calculatoare;

– arta meşteşugărească ;

– educaţie pentru sănătate;

– educaţie pentru protecţia mediului (ecologie);

– animaţie socio-culturală;

– optimizarea relaţiilor inter-personale; educaţie moral-cetăţenească etc.