Trimitere adrese catre APLuri în vederea creării unui dialog deschis și a parteneriatelor în domeniul tineretului:

1. 2019: solicitări consultări publice în legătură cu elaborarea Ghidului Solicitantului în ce privește finantările nerambursabile pe sector nonprofit, adresate primăriei Ploiești și Consiliului Jud. Prahova; demers realizat în cadrul Consiliului Jud. Prahova;

2. 2019: solicitari înfiintare și deschidere Centru de Tineret Ploiești, adresate Primăriei Ploiești și DJST PH; demers în curs de realizare în parteneriat cu Primăria Ploiești;

3. 2017: solicitare inființare CCPT Ploiești (Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret); demers realizat prin Hot. de Consiliu și înființarea CCPT în cadrul primăriei Ploiești;