Iulie – August

Program pentru încurajarea înființării de noi O.N.G.-uri de tineret, finanțat de MTS prin DTSJ Botoșani