Pentru a deveni o organizație sustenabilă, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Suceava a primit ajutor de la Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de instruire din sectorul neguvernamental, care a gestionat până în prezent finanțări în România de aproximativ 100 milioane de Euro.
În perioada 25-26 ianuarie 2018, la sediul FDSC din București, ne-am evaluat gradul de dezvoltare al organizației și ne-am gândit la viitoare posibilități de dezvoltare în diferite arii de interes, folosind un instrument de autoevaluare structurat pe 10 arii prioritare (bună guvernanță, aspecte financiare, managementul cunoașterii, monitorizare și evaluare, structură organizațională, lidership, managementul resurselor umane, implicarea beneficiarilor, advocacy, comunicare externă/ branding organizațional), precum și un set de exerciții specifice care au venit în sprijinul îmbunătățirii ariilor de interes pentru dezvoltarea organizațională.
Misiunea FDSC este să dezvolte capacitatea organizațiilor societății civile de a acționa eficient în
interesul comunităților.