Dezvoltare a asociativităţii şi stimulare a participării:

-organizarea de întâlniri tematice;

– organizarea de acţiuni culturale (festivaluri, concerte, tabere etc);

– organizarea de forumuri ale tinerilor;

- organizare de întâlniri cu personalităţile  publice;

– târguri de prezentare a organizaţiilor neguvernamentale de tineret;

– organizarea de schimburi de tineret.

– voluntariat şi mobilitate etc