COPILARIA STARE DE GRATIE ,  1iunie 2006, Casa Tineretului. 

Sãrbãtorirea Zilei Mondiale a Copilului, retrãirea bucuriilor copilãriei, implicarea copiilor ĩntr-un spectacol interactiv.