Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) este o structura consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Consiliul Județean Suceava. Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul județului Suceava astfel: reprezentanți ai organizațiilor studențești, reprezentanți ai organizațiilorde elevi, reprezentanți ai structurilor sindicale adresate tinerilor, reprezentanți ai structurilor patronale adresate tinerilor, reprezentanți ai altor organizații neguvernamentale de tineret, un reprezentant ai Consiliului Județean al Elevilor Suceava și președintele Fundației Județene pentru Tineret Suceava.