Consiliere si formare pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile – ID: PEH030 

Rolul organizatiei – partener 

Perioada: 01.06.2015 -30.04.2016 

PP si partenerii identifica la nivelul tinerilor din medii vulnerabile: nevoia de servicii de consiliere si orientare in cariera; nevoia de dezvoltare a competentelor de baza necesare includerii pe piata muncii a tinerilor ce termina invatamantul obligatoriu.  Prezenta initiativa are ca scop: „Dezvoltarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea incluziunii sociale și integrării socio-profesionale și educaționale a tinerilor liceeni provenți din medii vulnerabile, în parteneriat public-privat” si ca obiective:  

Sa dezvoltăm o metodologia de consiliere și dezvoltare personală la specificul grupului vulnerabil, cu accent pe dezvoltarea atitudinilor asertive față de acțiunile discriminatorii, pe parcursul primelor 3 luni de proiect;  

Sa implicam 100 tineri liceeni proveniti din medii vulnerabile si 100 de parinti/tutori ai acestora in activitati de consiliere educationala si pentru cariera a tinerilor, pe parcursul a 11 luni de proiect;  

Sa transferam catre 100 reprezentanți  ai FPT, ONG si DJTS modelul de lucru in parteneriat public-privat in vederea consilierii pentru cariera a tinerilor proveniti din medii vulnerabile si a parintilor acestora, in cadrul a 5 seminarii organizate in ultimele 3 luni de proiect. Activitatile derulate cu tinerii si parintii lor se vor centra pe demersuri de consiliere pentru cariera si dezvoltare de competente transversale. 

Bugetul total sau contribuția fundației: 1.096.573 LEI  

Organizator: ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE SI SPRIJIN 

Finanțator: SEE 2009 – 2014