Competiția Regională de Discursuri Publice 2011

Descriere (sumar, obiective, activități):

Sumar: Proiectul a fost gândit pentru a răspunde la două nevoi distincte constatate la nivelul societății, respectiv al tinerilor: în primul rând, se constata o implicare tot mai redusă a tinerilor in viața civică, o preocupare redusă a lor pentru problemele de actualitate ale societății; în al doilea rând nevoia instituțiilor de învățământ în dezvoltarea abilităților de comunicare si exprimare a propriilor puncte de vedere ale tinerilor.

Obiectiv general: Atragerea tinerilor ca participanți la proiect.

Beneficiar: Asociația Regionala de Dezbateri, Oratorie și Retorica Banat

Parteneri:

Partener 1: Consiliul Județean Timiș

Domeniul: Participativ

Local, județean, național: local

Perioada de desfășurare: 01.11-16.12.2011

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: 40

Buget: 500 Lei

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)