Cetățenie critică

Descriere (sumar, obiective, activități):

Proiectul își propunea următoarele obiective:

O1. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de comunicare pentru 65 de tineri

O2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de argumentare logică și a unei gândiri strategice, analitice și critice pentru 20 de tineri

O3. Dezvoltarea capacității de analiză a problemelor controversate pentru 20 de tineri

O4. Dezvoltarea abilităților de a lucra în echipă, de a face documentare riguroasă pentru 20 de tineri.

O5. Dezvoltarea abilităților de a identifica surse credibile de informații și de a construi discursuri publice de impact pentru 20 de tineri.

Beneficiar: Grupul informal de inițiativă Philosophy Kru

Parteneri:

Domeniul: Comunicare

Local, județean, național, european, internațional: local

Perioada de desfășurare: 28-29.04.2018

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: 10

Buget:  2000 Lei

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)