Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret

Descriere (sumar, obiective, activități): Proiectul „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret” a avut ca obiectiv formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret, la nivel național, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni).

Obiectivele proiectului au fost:

  • Identificarea la nivelul organizațiilor nonguvernamentale, partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice la nivel național, a mecanismului și modalităților de adoptare a deciziilor, investigarea criteriilor de luare a deciziei la nivel local, regional, național în domeniul politicilor de tineret, în scopul dezvoltării și introducerii de sisteme și standarde comune în domeniul politicilor publice de tineret.
  • Creșterea capacității a 200 actori implicați în domeniul politicilor de tineret (reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, reprezentanți ai partenerilor sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție), de a iniția activități participative și de a se implica în procesul de elaborare a politicilor publice și în luarea deciziilor legate de serviciile pentru tineret prin instruiri, participări la ședințele în care se adoptă politicile și bugetele în domeniul politicilor de tineret, participări la dezbateri publice, rețele tematice locale și naționale.
  • Dezvoltarea responsabilității civice în rândul a 150 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și reprezentanți ai partenerilor sociali, prin realizarea unor inițiative la nivel comunitar (flashmoburi, photovoice), în vederea promovării egalității de șanse și nediscriminării în rândul tinerilor, precum și a dezvoltării durabile.

Activitățile din cadrul proiectului au fost:

  • Conferința de lansare a proiectului, în cadrul căreia au fost prezentate scopul proiectului, obiectivele acestuia, viziunea FITT despre dialog (la nivel local, regional și national) și, de asemenea, a fost organizată o activitate de tip cafenea publică pe următoarele teme: dezvoltare ONG-uri și parteneri sociali – propuneri de politici publice, rețea de cooperare națională și dezvoltare ONG-uri și parteneri sociali – advocacy și negociere în dialogul civic;
  • Cursuri de formare în domeniul politicilor publice pentru tineret organizate în orașele Cluj-Napoca, Brașov, Iași, București, Craiova, Timișoara;
  • Program de mentorat în domeniul politicilor publice pentru tineret, dedicat reprezentanților organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret și instituțiilor care au participat la unul dintre cursurile organizate în cadrul proiectului;
  • Audieri publice cu privier la propunerea pentru Metodologie de acreditare a centrelor de tineret și pentru Standarde de calitate pentru centrele de tineret;
  • Participări la evenimente naționale, precum Summitul Tinerilor 2018, Conferința „Capitalele Tineretului”, Conferința Națională „Vreau ACASĂ”, evenimentul Romanian Youth Capital (Strategies, Good Practices, Accomplishments) – eveniment afiliat Conferinței Europene de Tineret de la București și organizat de guvernanța programului Capitala Tineretului din România și la evenimente internaționale cum ar fi conferința internațională „Transformative Youth Work International Conference”, la Universitatea Marjon din Plymouth, în Marea Britanie, seminarul „Education and Training Pathways of Youth Workers”, organizat de Humak University of Applied Sciences și Consiliul Europei la Helsinki, în marja Președinției Finlandeze a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei;
  • Conferința finală a proiectului, la care au participat reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor publice pentru tineret.

De asemenea, în cadrul proiectului s-au dezvoltat următoarele: Manual/tool kit de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și Manual de advocacy/lobby în domeniul politicilor de tineret, negociere în dialogul civil. De asemenea, la finalul proiectului, au fost construite propunerile pentru Standardele de calitate pentru centrele de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret.

Domeniul: inovație, politici publice pentru tineret, participare

Local, județean, național, european, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 7.05.2018 – 7.09.2019

Locul desfășurării: Cluj-Napoca, Brașov, Iași, București, Craiova, Timișoara

Număr participanți: 380

Buget: 953,954.51 Lei

Finanțator: Programul Operațional Capacitate Administrativă

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

[1] https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=703&column