Centru Comunitar Integrat pentru Tinerii Defavorizați 

Descriere (sumar, obiective, activități): 

Programul „Centru Comunitar Integrat pentru Tinerii Defavorizați” (CCITD), a fost adresat tinerilor șomeri, tinerilor aflați în situații socio-economice precare (atât cei din mediul urban, cât și cei din mediul rural) și tinerilor proveniși din centrele de plasament. Programul a oferit o serie de servicii în mod gratuit, printre care interviu de selecție, consultanta psihologică (teste de aptitudini și personalitate, orientare în carieră), orientare profesională, educație formală (cursuri de calificare, recalificare), educație non formală (educație prin cunoaștere, tehnici de recâștigare a încrederii în sine, training de prezentare la interviu, construcție de CV), plasare pe piața forței de muncă. 

Proiectul a adus susținerea Prefecturii Județului Timiș 

Domeniul: consiliere și orientare în carieră, inovație 

Local, județean, național, european, internațional: județean 

Perioada de desfășurare: 2003 – 2004 

Locul desfășurării: Casa Tineretului 

Număr participanți: 200 

Buget: 11 404 USD + 7000   

Finanțator: Fondul Român de Dezvoltare SocialăNational Agency for Supporting Youth Initiatives,Ministerul Tineretului și Sportului 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)