CASA – „O calificare in plus, o sansa in plus” – POSDRU/108/2.3/G/79402 

Rolul organizatiei – partener 

Perioada: 01.06.2011 -31.03.2013 

OBIECTIVUL GENERAL: Imbunatatirea accesului si participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua in vederea dezvoltarii de noi cunostinte, deprinderi si competente sociale si profesionale,  care sa le mareasca sansele de a-si mentine locul de munca. 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 1.  Facilitarea accesului a 80 de angajati, la programe de calificare si recalificare. 2. Dezvoltarea competentelor profesionale la 80 de persoane din grupul tinta, prin participarea la programele de FPC 3. Cresterea numarului de angajati certificati. 4. Dezvoltarea ofertei de FPC prin  autorizarea si furnizarea a 5 programe noi de calificare si recalificare profesionala. 5. Consolidarea increderii in capacitatile proprii si cresterea adaptabilitatii la cerintele pietei muncii, a 80 de angajati din grupul tinta, prin activitati de consiliere si orientare profesionala. 6. Cresterea gradului de informare in randul angajatilor, angajatorilor si opiniei publice, cu privire la oportunitatile si beneficiile generate de participarea la programe de formare si consiliere profesionala. 7. Cresterea gradului de motivare a angajatilor, vizand participarea la programe de formare profesionala continua, prin furnizarea unor programe atractive, utilizand metode moderne, si acordarea de stimulente financiare. Prin obiectivele stabilite proiectul raspunde cerintelor generale ale POS DRU si directiilor stabilite de Axa Prioritara 2, DMI 2.3, privind furnizarea unor programe de formare profesionala continua atractive si flexibile, care sa raspunda nevoilor angajatilor, sa le consolideze increderea in propria persoana si sa le mareasca sansele de mentinere pe piata muncii, sau ocuparea unui loc de munca mai atractiv si mai bine platit. Proiectul pune accent pe dezvoltarea, la angajatii din grupurile tinta, de noi deprinderi si competente profesionale si cresterea gradului de adaptare al acestora la cerintele pietei muncii. Prin obiectivele propuse proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economice, in concordanta cu obiectivul general POS DRU. Proiectul isi propune dezvoltarea de resurse umane adaptabile si competitive, care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica prin care trece economia in perioada actuala,  prin sporirea oportunitatilor de participare la o piata a muncii inclusiva, moderna si flexibila. 

Bugetul total sau contribuția fundației: 1.716.400 LEI 

Organizator: SC TRANSGHEPARD SRL 

Finanțator: POSDRU