Campionatul National de freestyle kickboxing – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catreAsociatia Clubul Sportiv Jissen Do in luna Martie 2017, proiectul are ca scop revitalizarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatilor de invatamant si a cluburilor si asociatilor sportive prin initierea si implicarea unui numar mai mare de elevi in sport. 
Buget alocat de FTMB 3.000 lei.