Camp AT4T

Descriere (sumar, obiective, activități):

Sumar: Proiectul răspundea nevoii tinerilor de a se implica in activități extracurriculare, de a intra în contact cu mediile cultural-artistice, dar și de a fi instruiți in domeniul organizării de evenimente.

Obiectiv general: Instruirea a 20 de tineri și elevi ai Colegiului National Bănățean din Timișoara, în domeniul organizării evenimentelor cultural-artistice, precum și stimularea implicării lor în orice tip de activitate extracurriculară.

Beneficiar: Asociația AT4T

Parteneri:

Partener 1: Colegiul National Bănățean

Partener 2 : FITT

Domeniul: Educație, Cultural, Arta

Local, județean, național, european, internațional: local

Perioada de desfășurare: 21-23.10.2011

Locul desfășurării: Chevereș

Număr participanți: 30

Buget: 500 Lei

Poze, articole de presa, etc. (Anexa)