Atelierul CurtiiComediantilorproiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catreSocietatea Cultural Artistica pentru Tineret “CONCRET” in perioada Mai – Septembrie 2017, proiectul isi doreste sa contribuie la imbogatirea cunostintelor privind cultura europeana si diversitatea acesteia, precum si la dezvoltarea aptitudinilor sociale, artistice, civice, interpersonale si organizatorice, ale unui grup de minim 14 tineri, prin activitati de formare culturala non-formala. 
Buget alocat de FTMB 2.500 lei.