Activități sportive şi tehnico-aplicative:

– sportive;

– pe calculator (Internet, jocuri electronice etc.);

– turistice;

– stimulare a creativităţii artistice ( pictură, sculptură, olărit etc)

– de stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative (modelism etc.