360 Seminar for International Youth Work Trainers

Descriere (sumar, obiective, activități):

Obiective:

  • Dezvoltarea unui instrument de reflecție și feedback care să promoveze dezvoltarea profesională a formatorilor
  • Utilizarea setului de competențe de formator (ETS și SALTO)
  • Implementarea și testarea instrumentului de reflecție și feedback
  • Măsurarea impactului asupra dezvoltării persoanelor și a calității instruirilor
  • Consolidarea calității educației nonformale în sectorul formării muncii pentru tineri

Seminarul a fost o întâlnire a formatorilor internaționali în activitatea de tineret interesați să exploreze dezvoltarea și pilotarea unui instrument de dezvoltare profesională și feedback. Aceasta a implicat participanții să analizeze în mod critic cele mai recente competențe ale formatorilor ETS, oferind recomandări și idei pentru implementarea unui proces de evaluare profesională la 360 ° pentru formatori, pilotarea și testarea sistemului pilotat, reflectarea și evaluarea funcționalității și valorii sale, explorarea și înțelegerea altor sisteme și scopuri de evaluare, răspunzând nevoilor și modificărilor propuse.

Project Reference: 2015-3-IE01-KA105-016705

Beneficiar: Ard Aoibhinn Community Initiatives limited

Parteneri: 25

Domeniul: Educație interculturală

Local, județean, național, european, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 01.01.2016-30.06.2016

Locul desfășurării:

Număr participanți:

Buget: 24058.91 EUR

Finanțator: European Commission

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

Link 1