25 de ani de la primul Festival de Arta Medievala – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catre Societatea Cultural Artistica pentru Tineret “CONCRET” in luna Februarie 2017, promovarea catre un public larg a artei vechi ca suport al identitatii culturale europene precum si activitatea artistica a tinerilor interpreti.
Buget alocat de FTMB 2.500 lei.