ASCOR Fil. Tulcea, 20.01.1998 – promovarea credinței și a spiritualității creștine ortodoxe în rândul tineretului și mai ales în mediul liceal și universitar. 

Adresă: str. Portului, nr.32, bl.B, sc.B, etaj 2, ap.10.

Adresa de corespondență: str. Isaccei, nr. 24, cam. 7, Tulcea.

E-mail:  ascortulcea@yahoo.com.

Afilierea la FJT Tulcea – octombrie 1998.

 

Ong. Celisea Tulcea, 17.11.1998 – organizație neguvernamentală de/pentru tineret. CF 11545267

Adresă: str. Concordiei, nr. 10, Tulcea.

Adresa de corespondență: Tulcea, str. Isaccei, nr. 24, cam. 8.

E-mail: alidsim@yahoo.com.

Scop: susținerea tinerilor în activitatea extrașcolară prin derularea de activități din domeniile Comunicare/ cunoaștere, Educație, Lingvistică, Informatică, Sport, Ecologie, Artă.

Afilierea la FJT Tulcea – noiembrie 1999.

 

Asociația de Tineret ”Cercetașii României” – Lotus, 18.02.1997,

Adresă: str. 14 Noiembrie, nr. 24.

Adresa corespondență: Tulcea, str. Isaccei, nr. 24, cam. 5, 0740471817.

E-mail: doar.andreea@yahoo.com.

Obiect activitate: promovarea mișcării scount în Tulcea.

Afilierea la FJT Tulcea – 2007

 

Asociația Centrul European pentru Diversitate, 02.02.2006, CF 18407229,

Scop: apărarea drepturilor omului, promovarea valorilor minorităților naționale și a cunoașterii reciproce prin diversitate culturală, conștientizarea tinerilor cu privire la importanța educației ecologice și stimularea interesului acestora față de problemele legate de mediu și de dezvoltare comunitară.

Adresa: str. Sld.Corneliu Gavrilov, nr. 176, bl.A10, sc. B, ap. 19, 820106, Tulcea.

Adresă de corespondență: Tulcea, str. Isaccei, nr. 24, cam. 4.

E-mail: centruleudiverstulcea@gmail.com.

Afilierea la FJT Tulcea – 2009

Asociația Culturală Dorulețul, 9.10.2002, CF: 14958144

Scop: promovarea valorilor autentice, perpetuarea și conservarea tradițiilor locale, sprijinirea și organizarea de festivaluri de folclor pe plan local sau internațional, pregătirea tinerilor artiști amatori prin cursuri de specialitate organizate periodic.

Adresă: str. Ecoului, nr. 4, bl.U5, sc. B, ap. 5, jud. Tulcea,

Afilierea la FJT Tulcea: 2012

Asociația Clubul Sportiv Logic Delta, CF 32936098

Scop: desfășurarea de activități sportive pe ramuri de sport (șah), selecția, inițierea, pregătirea tinerilor pentru participare la competiții interne și internaționale

Adresă: str. Aleea Ciocârliei, nr. 5, bl. X4, sc. C, et. 2, ap. 11

E-mail: sahtulcea@gmail.com.

Afilierea la FJT Tulcea – 2014.

Asociația ”Drumuri Dobrogene”, 2014, asociație fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică și independentă, de interes general. Activități recreative, distractive (CAEN 9329). CF 32777219,

Scop: promovarea valorilor societății civile în vedrea dezvoltării durabile a comunității prin educație formală și nonformală.

Adresă: sat Mineri, com. Somova, jud. Tiulcea. Adresa de corespondență: Tulcea, str. Isaccei, nr. 24, camera 1.

E-mail: drumuridobrogene@gmail.com.

Afilierea la FJT Tulcea – 15.03.2015.

Euro Tulcea

Afilierea la FJT Tulcea – 2016.

Asociația Clubul Sportriv Natantibus, 1.08.2014, CF: 33537796

Scop: desfășurarea de activități cu caracter sportiv, natație, prin inițierea, pregătirea sportivă, selecționarea performerilor și sprijinirea acestora pentru participarea la competiții sportive locale, naționale și internaționale, dar și în vederea întreținerii fizice pentru toare categoriile de vârstă.

Adresă: str. Scării, nr. 4, demisol, cam. 1

Adresa de corespondență: Tulcea, str. Isaccei, nr. 24, cam. 11.

E-mail: natantibus1968@gmail.com.

Afilierea la FJT Tulcea – 2018