Denumire: Asociatia de si pentru tineret „YQ” – Slatina 

Sediu: Loc. Slatina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, jud. Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Ilie Chirita 

Persoană contact: Ilie Chirita 

Denumire: Asociatia de si pentru tineret „ORIZONTURI” – Slatina 

Sediu: Loc. Slatina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, jud. Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Marin Popa 

Persoană contact: Marin Popa 

Denumire: Fundatia Salt – Slatina 

Sediu: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, Slatina, Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Georgiana Marinescu 

Persoană contact: Georgiana Marinescu 

 

Denumire: Asociatia Club Sportiv „Box Artrom” – Slatina 

Sediu: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, Slatina, Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Dumitru Badut 

Persoană contact: Dumitru Badut 

 

Denumire: Asociatia de turism „Almont” – Slatina 

Sediu: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, Slatina, Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Ramona Olteanu 

Persoană contact: Ramona Olteanu 

 

Denumire: Asociatia ALUTUS – Slatina 

Sediu: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, 230062, Slatina, Olt 

Telefon: 0249-433414 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Mugurel Voicu 

Persoană contact: Mugurel Voicu 

  

Denumire: Asociatia „MAINE” 

Sediu: Str. Nufarului, nr. 5, bloc 58, ap. 17, loc Bals, jud Olt 

Telefon: 0249-451695 

Fax: 0249-433414 

E-mail: fpt_olt@yahoo.com 

Reprezentant legal: Mainescu Ion Catalin 

Persoană contact: Stanescu Marius 

 

Denumire: Asociatia „Zambiti Copii” 

Sediu: Str. Nicolae Balcescu, nr. 114, bl. 48, sc. 1, et. II, ap. 12, loc. Bals, jud, Olt 

Telefon: 0249-451695 

Fax: 0249-433414 

E-mail: zimbiticopii@yahoo.com 

Reprezentant legal: Razvan Onut 

Persoană contact: Razvan Onut