Asociația Culturală ARLECHIN Botoșani 

Data înființării:   16.07.1993 

Datele de contact:  

Sediu: str. Dr. Mihai Ciuca, nr.1, oras Săveni, judetul Botoșani 

email: arlechinbtro@yahoo.com / evenimentearlechin@gmail.com 

blog: www.arlechinbtro.wordpress.com 

site: www.arlechinromania.ro 

Formă juridică: Asociație de tineret 

AsociațiaCultural – Artistică ARLECHIN Botoșani  este o organizaţieneguvernamentală de tineret, democratic constituită, nepartinică şi independentă, ce are ca scop facilitarea accesului tinerei generaţii la educaţie şi cultură prin implicarea în activităţieducative, socio-culturale şi socio-profesionale, formarea şi orientarea profesională a acestora. 

Asociația Culturală ARLECHIN Botoșani este membrăa Fundației Județene pentru Tineret Botoșani din anul 1993. 

ORGANIZAŢIA TINERETULUI LIBER BOTOŞANI  

Data înființării:   17.01.1990 

Datele de contact:  

Sediu: B-dul, Mihai Eminescu,Botosani, 710220, județul Botoșani 

Fax 0231/584107, 

email: fjtbotosani@gmail.com 

Formă juridică: Organizație de tineret 

Organizatia Tineretului Liber Botosani (O.T.L.) este una din primele organizaţii neguvernamentale înfiinţateîn perioada post-comunistă, funcţionând din data de 17 ianuarie 1990. O.T.L. a fost permanent orientată spre rezolvarea unor probleme majore cu care se confruntă municipiul şi judeţul Botoşani, dezvoltând numeroase programe. 

Cercul CAR – PATES Botoșani 

Data și locul înființării: 22 martie 1993, Botoșani 

Sediul social: Botoșani, str. M. Kogălniceanu nr. 27 – 31  

Tel/fax: 0745420146, 0231/584002 

E-mailcar_pates@yahoo.com 

Pagină de internet: http:\\www.paco.petar.ro/carpates 

Cercul ecoturistic CAR-PATES a fost înființat în Botoșani prin HJ nr. 300/22 martie 1993 având grup țintă elevii și tinerii din municipiul Botoșani. Instituțiicolaboratoare: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, Agenția de protecție aMediului, Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Botoșani, Primăria mun.Botoșani, ș.a.

 

Asociaţia „EDU-SAN” Botoşani 

Adresa e-mail: csaradan@yahoo.com 

Tel/ fax: 0231/526109 

Data Infiintarii: 26.03.2007 

Activitati principale: educaţie pentru sănătateeducaţie ecologicăvoluntariatacţiuniumanitare de asistenţă şi protecţie socialărespectarea drepturilor omului.