Casa Tineretului TULCEA

Înainte de anul 1990, Casa Tineretului (Casa Rotundă) cuprindea:

 • birouri (84 mp)
 • săli de cercuri (250 mp)
 • sală de spectacol (300 de locuri)
 • discotecă (150 de locuri)
 • 22 de camere de cazare
 • magazii (40 mp)

În prezent, Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea administrează întreg patrimoniul în folosul tinerilor și al structurilor de tineret, pentru susținerea activităților specifice de și pentru tineret.

La parter, sala de spectacole a fost dezactivată în anul 1995 și refăcută parțial în 1996. Dar, din anul 2015, sala nu mai putea îndeplini toate normele pentru funcționare în condiții optime, așa că, prin parteneriate cu investitori, a fost transformată în sală multifuncțională (jocuri, vizionare film/meci, spectacole pentru tineret și copii etc.). Astfel, această sală, împreună cu barul și terasa pot fi folosite în folosul tinerilor și găzduiesc și evenimente distinct organizate pentru tineret. Tot la parter se află acum o sală de fitness cu un bar și terasă. Acestora li se alătură un spațiu de joacă pentru copii și o clătitărie cu terasă.

La etajul 1 al Casei Tineretului se află sediile organizațiilor neguvernamentale și sălile de training. Acestora li se alătură un spațiu de cazare pentru trainerii care vin din alte orașe.

La etajul 2 al Casei Tineretului, spațiile de cazare (care au fost proiectate să fie camere fără grupuri sanitare proprii, existând doar 2 grupuri sanitare pe nivel) sunt administrate de către noi.

Activități în Casa Tineretului

Activități în aer liber, lângă Casa Tineretului

Sălile de training și sediile ONG-urilor

Spațiul de joacă pentru copiii tinerilor părinți care vin să se relaxeze

Clătităria

Sala multifuncțională (board games, darts, biliard, ping-pong, hockey pe masă etc.)

Barul adiacent sălii multifuncționale

Sala de fitness

Barul adiacent sălii de fitness

Spațiile de cazare

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ

Inainte de investiții:

Casa Tineretului TULCEA (before)

Atitudinea Consiliului Județean Tulcea față de Casa Tineretului

Așa a lăsat Consiliul Județean Tulcea Casa Tineretului după ce a eliberat spațiul pe care l-a ocupat aproape 10 ani

În anul 1997, între Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea și Consiliul Județean (CJ) se încheie contractul de asociere nr. 2174/30.05.1997, cu scopul de a dezvolta Centrul Artistic Județean, prin care FJTT împreună cu CJ să realizeze activități cultural-artistice, activități științifice, activități sportive și de tineret și alte activități în vederea realizării unor proiecte de interes comun.

Potrivit convenției, CJ prin Centrul artistic județean s-a obligat să asigure efectuarea unor lucrări de reparații și modernizări a  întregului imobil reprezentat de  „Casa Tineretului” Tulcea și finanțarea lucrărilor de investiție pentru achiziționarea centralei termice care să asigure încălzirea aceluiași imobil, iar corelativ, Fundația  s-a obligat să pună la dispoziție 8 camere de hotel care vor căpăta destinația de birouri, garderobe, săli de reparații și magazii, două încăperi cu destinația de birou, o sală de gimnastică, o sală de spectacole, grupuri sanitare, dependințe, anexe, magazii și alte dotări de folosință în comun. Mai mult, cheltuielile de întreținere și gospodărire (energie termică, energie electrică, apă canal, salubrizare, etc.) au revenit Consiliului Județean și, în cazul încetării contractului de asociere, investițiile precum și lucrările de reparații și modernizare efectuate de CJ Tulcea nasc în  patrimoniul acestuia un drept de creanță valorificabil în condițiile legii civile, FJTT fiind obligată a plăti Consiliului Județean contravaloarea tuturor lucrărilor și investițiilor efectuate neamortizate, până la plata tuturor drepturilor cuvenite Consiliului Județean cu titlu de despăgubiri, în beneficiul acestuia operând un drept de retenție.

Drept urmare, după ce a plecat de la Casa Tineretului, în luna ianuarie 2008, Consiliul Județean (deși a lăsat imobilul într-o stare deplorabilă), a mai și dat în judecată Fundația, cerându-i contravaloarea „investițiilor”realizate și neamortizate în sumă totală de 180.578 lei, iar până la plata sumei datorate și restituirea centralei, un drept de retenție asupra centralei și investițiilor.

Doar că, în instanță, CJ a adus ca dovadă doar facturi de achiziționare de materiale de construcții și consumabile. Însă, de la achizițioanare până la luarea în evidență contabilă ca investiții, mai trebuia să fie parcurse câteva etape (efectuarea efectivă a lucrărilor și recepția acestora). Ori, în contabilitatea Consiliului, experții au găsit cheltuielile cu materialele, dar nu au mai identificat și cheltuieli la capitolul „investiții reparații sau modernizări” referitoare la Casa Tineretului.

În final, expertul contabil a identificat în contabilitatea Consiliului doar componente ale centralei termice (nu o întreagă centrală nouă) și sufita pentru scenă (în sumă de 20.970 lei).

Investiții realizate în Casa Tineretului TULCEA:

2005:

 • amenajări săli curs ( 5.335 lei)
 • modificări și modernizări grupuri sanitare (etaj 1 – 3.927 lei)
 • branșare la gaz și schimbarea sistem de încălzire în clădire (8.100 lei). Lucrările au continuat în 2013 și 2018. Astfel, am schimbat întreg sistemul de încălzire în clădire prin montarea a 9 microcentrale care să deservească zone din clădire

2006:

 • intabularea clădirii și terenului la Oficiul de Cadastru sub nr. 4939 in CF 13277/N din 22.06.2006
 • realizarea legăturii directe la canalizarea orașului (fără a mai trece prin cămin de pompare) 
 • amenajări săli curs (6.595 lei)
 • schimbări tâmplării cu sisteme termopan – etaj 2 (33.558 lei), săli de curs etaj 1 – parțial (10.110 lei);

2007:

 • amenajare acces clădire separat pentru etajul 2 prin scara exterioară (15.000 lei)
 • schimbări tâmplării cu sisteme termopan –  săli de curs etaj 1 – completare (4.160 lei);
 • modificări și modernizări grupuri sanitare (spațiu parter, sala sport – 2.600 lei)

2009:

 • refacere tencuială exterioară clădire (3.200 lei)
 • schimbări uși acces clădire (2.500 lei)
 • lucrări de hidroizolație pe clădire (2.000 lei)

2012:

 • schimbare în totalitate a conductei apă rece + traseu interior (35.000 lei)
 • lucrări de hidroizolație pe clădire (14.100 lei)

2012-2013:

 • refacere tablouri electrice (13.794 lei)

2013:

 • amenajare spațiu terasă aferent barului de la parterul clădirii (18.000 lei)
 • schimbare sistem de încălzire: conducta gaz (1.500 lei), centrale+boiler, traseu incălzire (138.000 lei)

2014:

 • amenajare spațiu cazare voluntari ( 24.899 lei)

2015:

 • schimbări tâmplării cu sisteme termopan – parter (8.400 lei)

2016:

 • schimbarea pardoselilor la etajul 2 (45.000 lei)
 • transformare spațiu ”intrare în sala de spectacole” în spațiu bar-cefenea + amenajare terase (2016, 2019) – cca.10.000 lei

2017:

 • lucrări de hidroizolație pe clădire (22.050 lei)
 • schimbarea tuturor coloanelor de scurgere (12.000 lei)
 • amenajare spații bar, sala spectacole (6.750 lei)

2018:

 • schimbare sistem de încălzire (3.900 lei)

2019:

 • transformare spațiu ”intrare în sala de spectacole” în spațiu bar-cefenea + amenajare terase (2016, 2019) – cca.10.000 lei