TEHNIC CLUB – Calea Șerban 213-217, sector 4

ECRAN CLUB – Șoseaua Grozăvești nr. 84, sector 6

UNIVERSAL CLUB – Șoseaua Vergului nr. 14, sector 2

MODERN CLUB – Bulevardul Bucureștii Noi nr. 48, sector 1

MODERN 6

TITAN CLUB – Str. Turturelelor nr. 11A, sector 3

TITAN CLUB – Str. Turturelelor nr. 11, sector 3

CLARIFICĂRI

TEREN - str. Pajurei nr. 2B, sectorul 1

Pentru terenul detinut in proprietate de catre FTMB in suprafata de 3.200 mp din Bucuresti, actualmente Str. Pajurei nr. 2B, sectorul 1, in anul 2005 s-a incheiat intre FTMB si societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. un Contract de Asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea unui imobil de catre societatea Rotary Constructii S.R.L., ce poarta in momentul de fata denumirea ansamblul rezidential DANA NORD.

Prin semnarea contractului si a actelor aditionale la acesta, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, Vlad Marian – in calitate de Director General al FTMB la acea data impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, au produs FTMB prejudicii in suma de 726.981 Euro, suma ce a fost stabilita prin expertiza contabila judiciara dispusa de procurorul de caz in dosarul penal deschis ca urmare a plangerii penale formulate de FTMB, plangere ce a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2012.

La aceasta data, dupa derularea mai multor faze procesuale si procedurale, s-a dispus redeschiderea urmaririi penale a lui Enache Cristinel Petrus – Presedinte al FTMB in acea perioada si Vlad Marian – Director General al FTMB in acea perioada sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare, inselaciune si neglijenta in serviciu.

TEREN - str. Pajurei nr. 2C, sectorul 1

Pe terenul in suprafata de 826 mp detinut in proprietate de catre FTMB, actualmente situat in Bucuresti, str. Pajurei nr. 2C, sectorul 1, s-a incheiat in anul 2007, intre FTMB si societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. un alt Contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea de catre societatea Rotary Constructii S.R.L., pe terenul – proprietatea FTMB, a unei constructii, contract ce a fost ulterior cesionat de catre societate d-lui.

Mihai Leonard Rotaru – asociat unic si administrator al societatii ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., care a edificat aceasta constructie si care a si instrainat-o in anul 2009, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1.

In urma acestei asocieri, semnate de asemenea de Vlad Marian – in calitate de Director General la acea data fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, FTMB a primit in proprietate, in anul 2009, spatiul comercial aflat la parterul imobilului situat in Bucuresti, Str. Pajurei nr. 2B, sector 1.

De mentionat faptul ca, dupa data intrarii in proprietatea FTMB a acestui imobil, respectiv anul 2009, nu s-au facut demersuri de catre conducerea FTMB de la acea data pentru intabularea acestuia in Cartea Funciara, insa prin grija si efortul conducerii FTMB aleasa in noiembrie 2010, acest imobil a fost intabulat pe numele FTMB in anul 2012.

NOTA: Pentru cele doua terenuri mentionate la punctul 1 si 2, societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. si Mihai Leonard ROTARU aveau obligatia contractuala de a achita anual impozitul pe teren, obligatie nerespectata de catre acestia pentru anul 2017, pe cale de consecinta FTMB formuland actiuni in instanta pentru recuperarea sumelor datorate de acestia.

UNIVERSAL CLUB (teren si constructie) - Șoseaua Vergului nr. 14, sector 2

FTMB a incheiat cu societatea UNIVERSAL TOP CONSTRUCT S.R.L. un contract de inchiriere in anul 2002, pentru intregul teren in suprafata de 13.377 mp pe care se afla cladirea Universal Club, contract semnat pentru FTMB de Vlad Marian Director General al FTMB la acea data. Societatea UNIVERSAL TOP CONSTRUCT S.R.L. apartine lui Melhem Samer Bek (persoana cu dubla cetatenie – libaneza si romana) ce este asociat majoritar si administrator al acestei societati.

Ulterior FTMB a dezmembrat terenul aferent constructiei in 3 loturi, societatea Universal Top Construct S.R.L. ramanand in folosinta cu cladirea si terenul in suprafata de 5.887 mp, lotul 1. Acest contract, semnat in numele si pentru FTMB de Vlad Marian – Director General la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, nu a fost si nu este favorabil FTMB.

TEREN (Sos. Vergului nr. 14J, sector 2) + TEREN (Sos. Vergului nr. 14K, sector 2)

Pentru celelalte 2 (doua) loturi situate in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14J, respectiv nr. 14K, sector 2, FTMB a incheiat Contracte de asociere in vederea edificarii unor constructii, semnate de FTMB prin acelasi Director General Vlad Marian impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, in anul 2006 cu societatea TISERA COM S.R.L. si in anul 2007 cu societatea TISERA CONSTRUCT S.R.L., fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB.

Ca urmare a faptului ca societatile mentionate nu au respectat prevederile contractului, asa cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, in anul 2016 FTMB a transmis celor doua societati notificari de incetare a acestor contracte de asociere din vina celor doua societati – Tisera Com si Tisera Construct. Facem precizarea ca atat societatea TISERA COM S.R.L. cat si societatea TISERA CONSTRUCT S.R.L. sunt controlate de catre Melhem Samer Bek (persoana cu dubla cetatenie – libaneza si romana) ce este asociat in cadrul celor doua societati si imputernicit al acestora in relatia cu FTMB si care s-a opus la predarea terenurilor dupa incetarea contractelor.

Ca urmare a incetarii acestor contracte FTMB a procedat la formularea actiunilor de evacuare, atat a societatii TISERA COM S.R.L. cat si a societatii TISERA CONSTRUCT S.R.L. de pe terenurile ce au facut obiectul asocierii. In momentul de fata societatea Tisera Construct S.R.L. a fost evacuata de pe terenul – proprietatea FTMB din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14J, sector 2, ca urmare a punerii in executare a hotararii instantei, in timp ce actiunea impotriva societatii Tisera Com de evacuare a acesteia de pe terenul – proprietatea FTMB situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14K, sector 2 se afla inca pe rolul instantei.

TITAN CLUB (teren si constructie) - Str. Turturelelor nr. 11, sector 3

Pentru imobilul Titan Club compus din teren si constructie, situat pe raza sectorului 3, FTMB prin Vlad Marian Presedinte FTMB la acea data, a incheiat in anul 1996 un contract de asociere cu societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. (pentru exploatarea imobilului), pe toata durata de existenta a cladirii, cu obligatia societatii de a realiza pe terenul liber o constructie din care FTMB sa-i revina 20% din suprafata construita. Societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. este detinuta de catre Melhem Samer Bek – cetatean libanez (la acea data), unde este asociat unic si administrator.

Ca urmare a faptului ca Melhem Samer Bek nu a putut sa realizeze investitiile la care s-a angajat prin contractul de asociere incheiat in anul 1996, in anul 2005 Melhem Samer Bek a adus si a propus societatea TRIUMF CONSTRUCT ca investitor pentru edificarea unor constructii pe o parte din terenul – liber de constructii – proprietatea FTMB, intreg terenul fiind dezmembrat in trei loturi.

Contractul de asociere a fost modificat in anul 2005 in contract de inchiriere, prin acest contract FTMB punand la dispozitia societatii CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. terenul in suprafata de 4.000 mp pe care se afla cladirea Titan Club FTMB pe o perioada de 25 de ani. In anul 2009 acest contract a fost cesionat, cu acordul FTMB – prin Vlad Marian Director General la acea data, societatii MOB PRODUCT EXPERT S.R.L., societate controlata de Melhem Samer Bek care este asociat majoritar si Administrator al acesteia.

Acest contract, semnat in numele si pentru FTMB de Vlad Marian – Director General la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, nu a fost si nu este favorabil FTMB.

In anul 2005, concomitent cu incheierea contractului de inchiriere cu societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L., FTMB a incheiat cu societatea TRIUMF CONSTRUCT, la acea data avand statut de SRL, un contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, avand ca obiect edificarea de catre societate a unor constructii pe terenul – proprietatea FTMB in suprafata de 6.000 mp din Str. Turturelelor nr. 11, sector 3.

Conform dispozitiilor contractuale, la finalizarea asocierii FTMB ii revenea 10% din 6.000 mp suprafata construita, la care se adauga 4% din suprafata construita ce depasea 6.000 mp. Din actionariatul societatii TRIUMF CONSTRUCT S.A. facea parte si Mohammad Murad – persoana cu dubla cetatenie, respectiv libaneza si romana.

La finalizarea constructiei, FTMB a preluat, prin Vlad Marian, pe baza de proces verbal, doar o parte din etajul 1 al constructiei si nu etajul in totalitate.

NOTA: In perioada 2012-2016 conducerea actuala a FTMB a fost nevoita sa actioneze in judecata societatea TRIUMF CONSTRUCT S.A., pentru a dobandi, in justitie, intrarea in drepturile rezultate din contract, inclusiv recalcularea suprafetei ce ii revenea, proportional cu suprafata totala construita. In anul 2016 FTMB a devenit proprietar, de fapt si de drept, asupra intregului spatiu aflat la etajul 1 al blocului cu destinatia de birouri, precum si a 10 locuri de parcare aflate la subsolul si demisolul acestei constructii, in baza unei Tranzactii judiciare incheiate cu societatea TRIUMF CONSTRUCT S.A., consfintita prin instanta.  Proprietatea a fost intabulata in Cartea Funciara pe numele FTMB.

TEHNIC CLUB (teren si constructie) - Calea Șerban 213-217, sector 4

Pentru imobilul Tehnic Club, compus din teren si constructie, situat in sectorul 4, aratam ca in anul 2000 s-a incheiat un contract de inchiriere intre FTMB si Universitatea Vasile Goldis din Arad, contract avand ca obiect obtinerea folosintei de catre aceasta din urma a imobilului Tehnic Club, contract ce a incetat la finele anului 2010, iar la inceputul anului 2011, conducerea FTMB aleasa in noiembrie 2010 a preluat de la chirias cladirea Tehnic Club, constatand cu aceasta ocazie starea deplorabila in care se afla constructia. 

In anul 2005, dupa dezmembrarea terenului situat in Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4 in doua loturi, pentru lotul 2 – liber de constructii FTMB, prin Vlad Marian Director General impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, a semnat cu societatea RO-IS CONSTRUCT S.R.L., devenita ulterior RO-IS CONSTRUCT DEVELOPMENT 2006 S.R.L. (a caror asociati au cetatenie israeliana), un contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea de catre societate a unui imobil, actualmente ansamblul rezidential DIAMOND PARK, pe terenul – proprietatea FTMB.

Prin semnarea contractului si a actelor aditionale la acesta, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, Vlad Marian – in calitate de Director General al FTMB la acea data impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, au produs FTMB prejudicii in suma de 1.397.400 Euro, suma ce a fost stabilita prin expertiza contabila judiciara dispusa de procurorul de caz in dosarul penal deschis ca urmare a plangerii penale formulate de FTMB, plangere ce a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2012.

In momentul de fata, dupa derularea mai multor faze procesuale si procedurale, s-a dispus redeschiderea urmaririi penale a lui Enache Cristinel Petrus – Presedinte al FTMB in acea perioada si Vlad Marian – Director General al FTMB in acea perioada, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare, inselaciune si neglijenta in serviciu.

ECRAN CLUB (teren si constructie) - Șoseaua Grozăvești nr. 84, sector 6

Pe raza sectorului 6 FTMB detine in proprietate imobilul Ecran Club – teren si constructie, situat in Bucuresti, Sos. Grozavesti nr. 84.

In cadrul Ecran Club a avut sediul FTMB, pana in luna ianuarie 2011, iar de la acea data si in prezent, sediul FTMB se afla in imobilul Tehnic Club din Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4.

Pentru suprafata de teren de 7.000 mp – libera de constructii din Sos. Grozavesti nr. 84, sector 6, in anul 2005 FTMB a incheiat cu societatea ROTARY  CONSTRUCTII S.R.L., prin Vlad Marian Director General al FTMB la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, un contract de asociere, contract ce a fost modificat in anii 2012 si 2015 de catre conducerea aleasa in noiembrie 2010, in baza hotararilor adunarilor generale a FTMB, stabilind prin aceste acte aditionale termene foarte clare, pe care societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. nu le-a respectat si astfel contractul a incetat de drept.

Ca urmare a incetarii de drept a contractului pentru nerespecarea de catre societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. a obligatiilor contractuale asumate, Adunarea Generala a FTMB a hotarat actionarea in instanta a acesteia pentru obligarea societatii de a achita FTMB daune – interse in suma de 500.000 Euro, conform clauzelor contractuale.

Nota: Fata de situatiile prezentate anterior, concluzionam ca toate contractele de asociere si inchiriere, precum si actele aditionale la acestea, incheiate de catre FTMB, pana la finele anului 2010 s-au semnat cu incalcarea dispozitiilor art. 25 lit. h) din ROF-ul FTMB in vigoare in acea perioada, dispozitii potrivit carora una din atributiile Forumului (Adunarea Generala a FTMB)  era „h) aproba investitiile propuse de consiliul de conducere”, nici Presedintele FTMB- Enache Cristinel Petrus si nici Directorul General al FTMB – Vlad Marian din acea perioada nu au fost mandatati de Adunarea Generala a FTMB pentru a semna, in numele si pentru FTMB, aceste contracte de asociere.

Societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG)

Referitor la afirmatiile care se fac la societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG), aceasta a fost infiintata prin hotararea Adunarii Generale a FTMB din 2011 si functioneaza si ia hotarari in conformitate cu Actul Constitutiv, a legii 31/1990 si a actelor normative in vigoare. Tot prin hotararea Adunarii Generale a FTMB, la infiintarea societatii TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG) s-a stabilit nominal componenta Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori a acesteia.

Aceasta societate s-a dezvoltat inclusiv prin atragerea de noi actionari, care au contribuit in numerar si/sau in natura. Nu exista nicio ilegalitate cu privire la infiintarea societatii TMG, la majorarea capitalului social al acesteia, la administrarea de catre aceasta a patrimoniului FTMB , asa cum se vehiculeaza in mod tendentios.

Tot aici facem clarificarea ca patrimoniul FTMB nu s-a instrainat o data cu infiintarea societatii TMG, aceasta are dreptul doar de administrare a patrimoniului, nu este proprietar, proprietarul de drept este in continuare Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.

In baza contractelor de asociere in participatie, incheiate cu societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG), pentru administrarea patrimoniului FTMB, TMG printre altele, are si obligatia sa suporte impozitul pe teren si cladiri, sa suporte costurile de asigurare ale acestora, sa suporte toate costurile utilitatilor, sa efectueze toate reparatiile si investitiile necesare, FTMB neachitand nicio factura catre furnizorii de utilitati ai acestor imobile.

In ceea ce priveste asa – zisa ilegalitate comisa prin infiintarea societatii TIN MANAGEMENT GRUP S.A si administrarea patrimoniului Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB), precizam ca a fost efectuat un control concomitent (si la societatea TMG si la FTMB) de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)– Directia Antifrauda Fiscala. Dupa finalizarea controlului efectuat la TMG si FTMB, inspectorii antifrauda au precizat in registrul unic de control ca s-a efectuat controlul, iar in urma acestui control, in procesul-verbal incheiat de catre acestia se precizeaza ca nu s-a incalcat nicio prevedere legala.

Din anul 2012 si pana in prezent s-au realizat investitii la cluburile proprietatea FTMB, dupa cum urmeaza:

  • La Tehnic Club, societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. a efectuat investitii in valoare de 1.309.954 lei, reabilitand in totalitate acest club care se afla intr-o stare deplorabila la preluarea acestuia in 2011, de la fostul chirias, de catre FTMB;
  • La Modern Club, s-au efectuat investitii in valoare de 338.550 lei;
  • La Titan Club, s-au efectuat investitii in valoare de 1.713.512 lei;
  • La Ecran Club, urmeaza sa se faca investitii in valoare de peste 300.000 euro.