1, Cladirea Casa de Cultură a Științei și Tehnicii pentru Tineret

2, Baza sportivă și de agrement

3, Amfiteatru în aer liber