Fundația pentru Tineret VASLUI

TINERETUL în județul VASLUI

Structura demografică a populației tinere din județul VASLUI

La 01.07.2020, populația totală cu domiciliul în acest județ era de 506.084, iar totalul tinerilor cu domiciliul în acest județ era de 147.600 reprezentând 29,17% din populația totală a județului și 2,64% din populația totală a tinerilor cu domiciliul în România. În rural erau 73.565 tineri (49,84%), iar în urban erau 74.035 (50,16%). Pe grupe de vârstă, populația tânără cu domiciliul în acest județ, se împărțea astfel:

 • 14 ani – 5.770 tineri domiciliați în județ (3.305 în rural, 2.465 în urban)
 • 15-19 ani – 30.302 tineri domiciliați în județ (18.436 în rural, 11.866 în urban)
 • 20-24 ani – 32.349 tineri domiciliați în județ (18.599 în rural, 13.750 în urban)
 • 25-29 ani – 33.714 tineri domiciliați în județ (15.601 în rural, 18.113 în urban)
 • 30-34 ani – 45.465 tineri domiciliați în județ (17.624 în rural, 27.841 în urban)

Din urban, în municipiul reședință de județ, municipiul Vaslui (care are un total al populației cu domiciliu de 132.822), erau 40.812 tineri, adică 30,73% din populația totală cu domiciliul în reședința de județ și 27,65% din toată populația tânără domiciliată în județ. Pe grupe de vârstă, tinerii din reședința de județ erau împărțiți astfel:

 • 14 ani – 1.066 tineri domiciliați în municipiul Vaslui
 • 15-19 ani – 5.394 tineri domiciliați în municipiul Vaslui
 • 20-24 ani – 6.773 tineri domiciliați în municipiul Vaslui
 • 25-29 ani – 10.627 tineri domiciliați în municipiul Vaslui
 • 30-34 ani – 16.952 tineri domiciliați în municipiul Vaslui

În ceea ce privește populația rezidentă în acest județ, la 01.01.2020, numărul total al populație era de 372.040, dintre care, numărul total al tinerilor era de 95.143 (25,57% din populația totală rezidentă în județ). Din numărul total al tinerilor rezidenți în județ, 56.590 tineri erau în rural și 38.553 în urban. Pe grupe de vârstă, populația tânără rezidentă, se împărțea astfel:

 • 14 ani – 5.144 tineri rezidenți în județ (3.133 în rural, 2.011 în urban)
 • 15-19 ani – 26.255 tineri rezidenți în județ (17.161 în rural, 9.094 în urban)
 • 20-24 ani – 30.332 tineri rezidenți în județ (15.748 în rural, 14.584 în urban)
 • 25-29 ani – 16.139 tineri rezidenți în județ (10.515 în rural, 5.624 în urban)
 • 30-34 ani – 17.273 tineri rezidenți în județ (10.033 în rural, 7.240 în urban)

Comparând chiar și date raportate la jumătate de an distanță (01.01.2020 – populația rezidentă și 01.07. 2020 – populația cu domiciliu), nu putem ignora diferența considerabilă între populația tânără cu domiciliul în județul Vaslui și cea rezidentă aici, după cum urmează:

 • Populația totală a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 134.044 persoane față de populația cu domiciliu
 • Populația totală tânără a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 52.457 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 16.975 tineri, iar în urban cu 35.482)
 • Populația totală de 14 ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 626 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 172 tineri, iar în urban cu 454)
 • Populația totală de 15-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 4.047 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 1.275, iar în urban cu 2.772)
 • Populația totală de 20-24 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 2.017 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 2.851 tineri, iar în urban era mai numeroasă cu 834 tineri)
 • Populația totală de 25-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 17.575 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 5.086 tineri, iar în urban cu 12.489)

Populația totală de 30-34 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 28.192 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 7.591 tineri, iar în urban cu 20.601)

Politici publice pentru tineret in județul IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006, autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Deși încă din anul 2012, au fost lansate semnale potrivit cărora este nevoie de politici publice locale pentru tineret, la nivelul județului Ialomița nu au fost adoptate astfel de obiective specifice, adunate sub cupola unei strategii locale sau județene pentru tineret. Însă, regăsim câteva măsuri orientate către susținere dezvoltării tinerilor în documente precum:

După cum putem observa, majoritatea acestor strategii a depășit perioada de implementare, drept urmare acesta este un moment prielnic pentru a dezvolta documente programatice speciale pentru tineret, odată cu noua Strategia Națională în Domeniul Tineretului a cărei coordonare este apanajul Ministerului Tineretului și Sportului.

Servicii publice pentru tineret și structuri consultative în județul IALOMIȚA

În data de 15.10.2009, liceenii din municipiul Slobozia și-au ales „primarul” şi „consiliul local al tinerilor”, iar în data de 16.10.2009 s-a organizat „Sfatul Înţelepţilor”, ca mai apoi, în data de 17.10.2009, reprezentanţii autorităţilor locale şi centrale s-au întâlnit cu tinerii oraşului. Viceprimarul municipiului Slobozia, Valentin Băcanu i-a invitat pe toţi consilierii locali municipali să participe la toate manifestările din program. „Sfatul Înţelepţilor”, a fost organizat la Clubul Tineretului, unde au fost invitaţi să participe şi 5 dintre foştii primari ai municipiului Slobozia. Temele propuse spre discuţie au vizat asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice, prevenirea excluderii sociale şi încurajarea reintegrării active în comunitate, implicarea instituţiilor statului în susţinerea şi inovarea  serviciilor specializate, legea pensiilor şi modalităţi de petrecere a timpului liber.

Finanțări publice pentru tineret în județul IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Consiliile locale, altele decât cele prevăzute anterior pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Fondul destinat activităților de tineret prevăzut anterior se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

Consiliul Județean Ialomița a mai alocat, în trecut, fond destinat activității pentru tineret, deși nu întotdeauna aceste sume au fost absorbite

Tineri DOMICILIAȚI în județul VASLUI

 • TINERI în mediul URBAN 50% 50%
 • TINERI în mediul RURAL 50% 50%

Tineri REZIDENȚI în județul VASLUI

 • TINERI în mediul URBAN 41% 41%
 • TINERI în mediul RURAL 59% 59%

FUNDAȚIA PENTRU TINERET VASLUI

Misiunea noastră

începând cu anul

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006, Fundația pentru Tineret VASLUI, fiind constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Vaslui, a cărei adunăre generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în județul nostru și care își exprimă adeziunea la scopul Fundației.

Fundația pentru Tineret Vaslui are drept SCOP:

 • administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor politice;
 • realizarea coorperării cu factorii guvernamentali și neguvernamentali care să favorizeze integrarea optimă a generațiilor de tineri în viața social-politică, economică și culturală a României;
 • acționarea pentru integrarea tineretului din România în rândul mișcărilor de tineret similare din lume;
 • militarea pentru drepturile tuturor membrilor, indiferent de structura etnică;
 • contribuirea la progresul social și instaurarea unei adevărate libertăți potrivit crezului nostru în dreptate și adevăr;
 • contribuirea la programul cultural și economic, prin inițierea și desfășurarea unor diverde activități economice, culturale etc.

Astfel, de-a lungul anilor, prin activitățile și serviciile organizate, găzduite și susținute prin activitatea curentă a Fundației, am colaborat cu autorități, servicii și instituții publice locale și județene de resort, precum și cu structuri neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat pentru îndeplinirea misiunii noastre.

Istoric

Clubul Tineretului din Vaslui

Fundația pentru Tineret VASLUI este succesoarea Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.) – Comitetul județean Vaslui. Înainte de Revoluția din anul 1989, U.T.C. era organizația de masă a tinerilor din România, organizație neguvernamentală caracterizată de multiple frământări. Astfel, U.T.C era succesoare a Mișcării Tineretului Socialist din 1920, a Uniunii Tineretului Socialist din 1922, a Uniunii Tineretului Comunist din România din 1924, a Uniunii Tineretului Comunist din 1944, a Federației Naționale a Tineretului Democrat din România din 1946 și a Uniunii Tineretului Muncitor din 1948 care, în anul 1965, s-a reformat în U.T.C. Potrivit Constituției din 1965, cetățenii aveau dreptul „de a se asocia în organizații sindicale, cooperatiste, de TINERET, de femei, social-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, tehnice, sportive, precum și în alte organizații obștești. Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești, creează condiții pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizații și ocrotește patrimoniul lor”. Patrimoniul U.T.C provenea din cotizațiile membrilor, donații, munca patriotică, venituri din acțiuni turistice, din acțiunile culturale, dobânzi etc.

Înainte de 1990, U.T.C. Vaslui își desfășura activitatea în Clubul Tineretului Vaslui și în sediile comitetelor județean, municipal și orășenesc din Vaslui, Bârlad, NEgrești, Huși (pentru sediul municipal Vaslui, UTC plătea chirie, iar de celelate beneficia cu titlu gratuit). Potrivit inventarului de la nivelul anului 1988, Clubul Tineretului  din str.Mihai Kogălniceanu a fost pus în funcțiune în anul 1972, în proprietatea U.T.C. –  comitetul județean Vaslui. În suprafață construită de 485 mp, clubul cuprindea 14 birouri. În acest tip de cluburi, tinerii participau, pe bază de abonament, la cercuri și activități artistice și de creație, cultural-distractive și sportive și tehnico-științifice, iar la activitățile politico-ideologice li se asigura accesul gratuit

În anul 1990, având în vedere că organizațiile U.T.C. se desființau, prin Decretul-lege nr.150 se înființează în județe și în municipiul București fundații pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, al căror patrimoniu se constituie, din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale tineretului comunist din județe. Cu alte cuvinte, așa cum prevedea Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, bunurile rămase au fost atribuite de organul competent să legifereze în materia proprietății, persoanelor juridice cu scop identic sau asemănător cu structurile U.T.C. Astfel, la 25 mai 1990, s-a constituit Fundația pentru Tineret VASLUI care a preluat Clubul Tineretului. 

Prin Hotărârea nr.40/2001, Consiliul Local al municipiului Vaslui a inventariat în mod abuziv Clubul Tineretului – proprietatea Fundației, dar pe care l-a scos din evidențe și redat proprietarului de drept – Fundația pentru Tineret Vaslui, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/26.02.2003.

De la preluare, în incinta Clubului Tineretului au funcționat Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog, săli de internet, servicii de alimentație publică, servicii de plasare pe piața muncii. Tot aici, Fundația pentru Tineret Vaslui își organizează activitatea de pregătire și organizare a implementării proiectelor pentru tineret.

Activități și servicii pentru tineret organizate, susținute, găzduite

#EDUCAȚIE

#ECOLOGIE

#VOLUNTARIAT

#PARTICIPARE

#DEZVOLTARE PERSONALĂ

#DREPTURI

#OPORTUNITĂȚI

Activitatea Fundației pentru Tineret Vaslui este coordonată, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, de președintele Gelu Voicu BICHINEȚ, care este, din anul 2008, și director al Bibliotecii Județene „Nicoale Milescu Spătarul” Vaslui, după ce timp de 8 ani a fost directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural, membru al Biroului Executiv al Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) pentru mandatul 2021-2025, profesor instruit în managementul instituțiilor publice, management al proiectelor și management cultural și organizațional, cu activitate extracurriculară în activități de protejare și conservare a mediului, voluntariat social și de dezvoltare a turismului și cu vastă experiență de coordonare a proiectelor internaționale.

Fundația pentru Tineret Vaslui este membră a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui” (GAL Podu Înalt), care este un parteneriat public-privat ce şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010. În structura parteneriatului GAL există asociații pentru sustinerea incluziunii romilor, intereselor tinerilor (Fundația pentru Tineret) si femeilor, protejarii mediului („Strategia de dezvoltare GAL Podu Înalt”, p.9). Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Mai mult, prin demersurile conjugate cu ale celorlalte fundații membre ale Fundației Naționale pentru Tineret (singura federație națională pentru tineret prevăzută de Legea Tinerilor), începând cu anul 2007, am susținut promovarea drepturilor și aspirațiilor tinerilor din județul Vaslui prin conturarea propunerilor de politică publică, a programelor și a proiectelor, la nivel național.

Tineret responsabil pentru o natură curată (2019)

Proiectul a fost unul educațional, adresat tinerilor care au dorit să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile de comunicare în vederea dezvoltării personale și a pregătirii pentru viața independentă. Programul de activități a cuprins activități de dezvoltare personală și de team building, seminar pe tema problematicii legate de protecția mediului, o activitate de ecologizare a unui areal din proximitatea Taberei pentru tineret „Poiana Caprioarei”din județul Vaslui, audiții de muzică folk și rock la foc de tabără, drumeții pe trasee din pădure și concurs de orientare turistică cu întrebări pe teme de ecologie.

Proiectul a fost co-finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui

Tinerii și Marea Unire (2018)

În cadrul acestui proiect, alături de partenerul nostru, Biblioteca Judeean„Nicolae Milescu Sptarul”, am  derulat activităţi recreative i instructiv-educative pentru adolesceni.

Proiectul a fost co-finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui

Tinerii în comuniune cu natura (2017)

În cadrul proiectului, am creat un cadru optim de educare a tinerilor pe teme legate de comuniunea omului cu natura.

Proiectul a fost co-finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui

Tineret în acțiune (2017, 2016)

În cadrul proiectului, 30 de tineri și au dezvoltat atitudini pozitive față de activitățile de voluntariat, culturale prin metode educaționale, sociale, activități de recreere și schimb de experiență.

Proiectul a fost co-finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui

Date de contact

Clubul Tineretului VASLUI

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.16, Vaslui – județul Vaslui