Fundația pentru Tineret Ialomița

TINERETUL în județul IALOMIȚA

Structura demografică a populației tinere din județul IALOMIȚA

La 01.07.2020, populația totală cu domiciliul în acest județ era de 284.025, iar totalul tinerilor cu domiciliul în acest județ era de 72.881 reprezentând 25,66% din populația totală a județului și 1,3% din populația totală a tinerilor cu domiciliul în România. În rural erau 38.808 tineri (53,25%), iar în urban erau 34.073 (46,75%). Pe grupe de vârstă, populația tânără cu domiciliul în acest județ, se împărțea astfel:

 • 14 ani – 3.375 tineri domiciliați în județ (1.713 în rural, 1.662 în urban)
 • 15-19 ani – 15.937 tineri domiciliați în județ (8.909 în rural, 7.028 în urban)
 • 20-24 ani – 16.439 tineri domiciliați în județ (9.210 în rural, 7.229 în urban)
 • 25-29 ani – 15.761 tineri domiciliați în județ (8.283 în rural, 7.478 în urban)
 • 30-34 ani – 21.369 tineri domiciliați în județ (10.693 în rural, 10.676 în urban)

Din urban, în municipiul reședință de județ, municipiul Slobozia (care are un total al populației cu domiciliu de 51.171), erau 11.733 tineri, adică 22,93% din populația totală cu domiciliul în reședința de județ și 16,1% din toată populația tânără domiciliată în județ. Pe grupe de vârstă, tinerii din reședința de județ erau împărțiți astfel:

 • 14 ani – 523 tineri domiciliați în municipiul Slobozia
 • 15-19 ani – 2.198 tineri domiciliați în municipiul Slobozia
 • 20-24 ani – 2.284 tineri domiciliați în municipiul Slobozia
 • 25-29 ani – 2.497 tineri domiciliați în municipiul Slobozia
 • 30-34 ani – 4.231 tineri domiciliați în municipiul Slobozia

În ceea ce privește populația rezidentă în acest județ, la 01.01.2020, numărul total al populație era de 254.405, dintre care, numărul total al tinerilor era de 58.269 (22,9% din populația totală rezidentă în județ). Din numărul total al tinerilor rezidenți în județ, 33.134 tineri erau în rural și 25.135 în urban. Pe grupe de vârstă, populația tânără rezidentă, se împărțea astfel:

 • 14 ani – 3.171 tineri rezidenți în județ (1.727 în rural, 1.444 în urban)
 • 15-19 ani – 15.233 tineri rezidenți în județ (8.765 în rural, 6.468 în urban)
 • 20-24 ani – 14.645 tineri rezidenți în județ (8.288 în rural, 6.357 în urban)
 • 25-29 ani – 11.066 tineri rezidenți în județ (6.323 în rural, 4.743 în urban)
 • 30-34 ani – 14.154 tineri rezidenți în județ (8.031 în rural, 6.123 în urban)

Comparând chiar și date raportate la jumătate de an distanță (01.01.2020 – populația rezidentă și 01.07. 2020 – populația cu domiciliu), nu putem ignora diferența considerabilă între populația tânără cu domiciliul în județul Ialomița și cea rezidentă aici, după cum urmează:

 • Populația totală a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 29.620 persoane față de populația cu domiciliu
 • Populația totală tânără a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 14.612 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 5.674 tineri, iar în urban cu 8.938)
 • Populația totală de 14 ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 204 față de populația cu domiciliu (în rural era mai numeroasă cu 14 tineri, iar în urban era mai redusă cu 218 tineri)
 • Populația totală de 15-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 704 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 144, iar în urban cu 560)
 • Populația totală de 20-24 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 1.794 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 922, iar în urban cu 872)
 • Populația totală de 25-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 4.695 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 1.960, iar în urban cu 2.735)
 • Populația totală de 30-34 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 7.215 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 2.662, iar în urban cu 4.553)

Politici publice pentru tineret in județul IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006, autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Deși încă din anul 2012, au fost lansate semnale potrivit cărora este nevoie de politici publice locale pentru tineret, la nivelul județului Ialomița nu au fost adoptate astfel de obiective specifice, adunate sub cupola unei strategii locale sau județene pentru tineret. Însă, regăsim câteva măsuri orientate către susținere dezvoltării tinerilor în documente precum:

După cum putem observa, majoritatea acestor strategii a depășit perioada de implementare, drept urmare acesta este un moment prielnic pentru a dezvolta documente programatice speciale pentru tineret, odată cu noua Strategia Națională în Domeniul Tineretului a cărei coordonare este apanajul Ministerului Tineretului și Sportului.

Servicii publice pentru tineret și structuri consultative în județul IALOMIȚA

În data de 15.10.2009, liceenii din municipiul Slobozia și-au ales „primarul” şi „consiliul local al tinerilor”, iar în data de 16.10.2009 s-a organizat „Sfatul Înţelepţilor”, ca mai apoi, în data de 17.10.2009, reprezentanţii autorităţilor locale şi centrale s-au întâlnit cu tinerii oraşului. Viceprimarul municipiului Slobozia, Valentin Băcanu i-a invitat pe toţi consilierii locali municipali să participe la toate manifestările din program. „Sfatul Înţelepţilor”, a fost organizat la Clubul Tineretului, unde au fost invitaţi să participe şi 5 dintre foştii primari ai municipiului Slobozia. Temele propuse spre discuţie au vizat asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice, prevenirea excluderii sociale şi încurajarea reintegrării active în comunitate, implicarea instituţiilor statului în susţinerea şi inovarea  serviciilor specializate, legea pensiilor şi modalităţi de petrecere a timpului liber.

Finanțări publice pentru tineret în județul IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Consiliile locale, altele decât cele prevăzute anterior pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Fondul destinat activităților de tineret prevăzut anterior se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

Consiliul Județean Ialomița a mai alocat, în trecut, fond destinat activității pentru tineret, deși nu întotdeauna aceste sume au fost absorbite

Tineri DOMICILIAȚI în județul IALOMIȚA

 • TINERI în mediul URBAN 47% 47%
 • TINERI în mediul RURAL 53% 53%

Tineri REZIDENȚI în județul IALOMIȚA

 • TINERI în mediul URBAN 43% 43%
 • TINERI în mediul RURAL 57% 57%

FUNDAȚIA PENTRU TINERET IALOMIȚA

Misiunea noastră

începând cu anul

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006, Fundația pentru Tineret IALOMIȚA, fiind constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Ialomița, a cărei adunăre generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în județul nostru și care își exprimă adeziunea la scopul Fundației.

Scopul Fundației pentru Tineret IALOMIȚA îl reprezintă administrarea patrimoniului propriu pentru susținerea activităților și serviciilor pentru tineret, în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

Cu alte cuvinte, misiunea noastră o reprezintă asigurarea contextelor pentru îmbunătățirea condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor din județul Ialomița, conform necesităților și aspirațiilor acestora. (Legea Tinerilor nr.350/2006).

Astfel, de-a lungul anilor, prin activitățile și serviciile organizate, găzduite și susținute prin activitatea curentă a Fundației, am colaborat cu autorități, servicii și instituții publice locale și județene de resort, precum și cu structuri neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat pentru îndeplinirea misiunii noastre. Mai mult, prin demersurile conjugate cu ale celorlalte fundații membre ale Fundației Naționale pentru Tineret (singura federație națională pentru tineret prevăzută de Legea Tinerilor), începând cu anul 2007, am susținut promovarea drepturilor și aspirațiilor tinerilor din județul Ialomița prin conturarea propunerilor de politică publică, a programelor și a proiectelor, la nivel național.

Istoric

Clubul Tineretului din Slobozia

Fundația pentru Tineret IALOMIȚA este succesoarea Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.) – Comitetul județean Ialomița. Înainte de Revoluția din anul 1989, U.T.C. era organizația de masă a tinerilor din România, organizație neguvernamentală caracterizată de multiple frământări. Astfel, U.T.C era succesoare a Mișcării Tineretului Socialist din 1920, a Uniunii Tineretului Socialist din 1922, a Uniunii Tineretului Comunist din România din 1924, a Uniunii Tineretului Comunist din 1944, a Federației Naționale a Tineretului Democrat din România din 1946 și a Uniunii Tineretului Muncitor din 1948 care, în anul 1965, s-a reformat în U.T.C. Potrivit Constituției din 1965, cetățenii aveau dreptul „de a se asocia în organizații sindicale, cooperatiste, de TINERET, de femei, social-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, tehnice, sportive, precum și în alte organizații obștești. Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești, creează condiții pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizații și ocrotește patrimoniul lor”. Patrimoniul U.T.C provenea din cotizațiile membrilor, donații, munca patriotică, venituri din acțiuni turistice, din acțiunile culturale, dobânzi etc.

Înainte de 1990, U.T.C. Ialomița își desfășura activitatea în Clubul Tineretului Slobozia și Clubul Tineretului din Țăndărei (ambele consemnate ca fiind proprietatea UTC) și în sediile comitetelor județean, municipal și orășenesc din Slobozia și Urziceni (sedii pentru care UTC beneficia de folosință gratuită). Deși în inventarul de la nivelul anului 1988 era înscrisă și baza sportivă și de agrement, aceasta nu are consemnate mențiunile explicative. Clubul Tineretului  din B-dul Chimiei nr. 10 a fost pus în funcțiune în anul 1972, în proprietatea U.T.C. –  comitetul județean Ialomița. În suprafață construită de 1.180 mp și cu un teren aferent clădirii de 620 mp, clubul cuprindea: 5 cercuri (170 mp), 2 birouri (19,2 mp), punct documentare (47,5 mp), 2 cabine actori (15,4 mp), sală ședințe (280 locuri), bufet (56 mp), discotecă (122,5 mp), expoziție (187 mp), holuri (268 mp), magazie (7 mp), grupuri sanitare (26 mp). În acest tip de cluburi, tinerii participau, pe bază de abonament, la cercuri și activități artistice și de creație, cultural-distractive și sportive și tehnico-științifice, iar la activitățile politico-ideologice li se asigura accesul gratuit. Totodată, aceste spații găzduiau, potrivit formulărilor vremii, „sărbătorirea unor momente deosebite în viața tinerilor: plecarea în armată, căsătoria, nașterea unui copil etc.”. La Clubul Tineretului a activat Trupa de teatru pentru copii „Prichindel”, dar și Ansamblul de dansuri populare „Doina Bărăganului“, înființat în perioada 1979-1981 care, în prezent, este reunit cu Orchestra „Doina Bărăganului”, în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița.

În anul 1990, având în vedere că organizațiile U.T.C. se desființau, prin Decretul-lege nr.150 se înființează în județe și în municipiul București fundații pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, al căror patrimoniu se constituie, din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale tineretului comunist din județe. Cu alte cuvinte, așa cum prevedea Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, bunurile rămase au fost atribuite de organul competent să legifereze în materia proprietății, persoanelor juridice cu scop identic sau asemănător cu structurile U.T.C. Astfel, la 1 iunie 1990 a luat ființă Fundația pentru Tineret IALOMIȚA care a preluat Clubul Tineretului și baza sportivă (care, în primul deceniu a fost înscis în cartea funciară de către UAT Slobozia, iar în 2014, Consiliul Local l-a concesionat). 

Activități și servicii pentru tineret organizate, susținute, găzduite

#SPAȚII PENTRU TINERI

#ARTĂ

#SPORT

#DEZVOLTARE PERSONALĂ

#SĂNĂTATE

#RECREERE

#DREPTURI

#OPORTUNITĂȚI

În primii 10 ani, de la înființare, Fundația pentru Tineret Ialomița a continuat să coordoneze ansamblul „Doina Bărăganului” și trupa de teatru pentru copii „Prichindel”, a organizat activități educative (cursuri de informatică, de mecanică auto și de formare a coordonatorilor de programe), sociale (plasare pe piața muncii, proiecte de cantină socială), sportive (competiții de fotbal, handbal, tenis de masă, go, șah), ecologice (curățenie în parcuri, conștinetizare publică, seminarii), recreative (discotecă, spectacole de muzică și umor). Ulterior, la Clubul Tineretului, am găzduit Burse ale locurilor de muncă ale AJOFM și ANES, ca să susținem absolvenții de liceu care se înregistraseră la ajutorul de șomaj (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014); am găzduit spectacole de jazz (2010),  caritabile (2010), de teatru (2008200920102012), spectacole de miss (2011), baluri (2009), discotecă pentru adolescenți (2010), festivaluri (2010), dezbateri publice (2011) etc. Totodată, în ultimii ani Fundația pentru Tineret IALOMIȚA a fost și un partener de nădejde al competițiilor de șah „SANTORI” (20142015, 2016, 2017,  2018 – 2021).

Preocupați de calitatea serviciilor și activităților dedicate tinerilor, am căutat în permanență, pe de o parte, să menținem și să optimizăm spațiile din Clubul Tineretului și, pe de altă parte, să susținem antreprenoriatul și asociativitatea orientate către organizarea de activități și furnizarea de servicii dedicate tinerilor, de către cât mai mulți tineriAstfel, în ultimii ani, având ca obiectiv crearea contextelor pentru facilitarea asigurării de activități și servicii recurente pentru tineri, Clubul Tineretului din Slobozia a devenit un incubator și accelerator important al activităților cultural-sportive, un nucleu ce coagulează copii și tineri iubitori de dans, teatru, arte marțiale, fitness etc. Totodată, susținem nu doar structurile care organizează activități sportive, dar și pe acelea specializate în servicii de medicină sportivă. 

ARTĂ - teatru, dans, canto

În incinta Clubului Tineretului găzduim „F.D.Academy” – Fabrica de Artiști – care organizează cursuri de canto, teatru și coregrafie scenică pentru copii și tineri. Squads precum FLAVA și coregrafi precum Bogdan CUZMINSCHI sunt doar câteva repere ale activității culturale din ultimii ani ce a prins rădăcini la Clubul Tineretului Slobozia.

ȘAH

În incinta Clubului Tineretului din Slobozia găzduim Asociația Club Sportiv SATORI ART Slobozia, afiliată la Federația Română de șah, care organizează de mulți ani deja, la Amara, „Turneul Internațional de Șah – Cupa SATORI” – probabil, cea mai mare competiție internațională de șah din România și pe care Fundația pentru Tineret Ialomița a susținut-o în multiple ediții.

EDUCAȚIE prin SPORT

În incinta Clubului Tineretului Slobozia găzduim Clubul Sportiv SATORI care, din 1994, organizează cursuri de arte marțiale (ex. Kempo) și tenis pentru copii și tineri, precum și competiții sportive. Începând cu anul 2012, Clubul Sportiv SATORI are secții de karate și în mediul rural (Săveni, M. Kogălniceanu, Sudiți). Începând cu luna martie 2021, clubul a demarat „SATORI EDUCATION”, un program de dezvoltare personală pentru copiii și tinerii secției de karate performanță (dezvoltarea abilităților de socializare și a capacităților de relaționare, precum și optimizarea comunicării și expresivității verbale și non-verbale).

FITNESS

În incinta Clubului Tineretului din Slobozia găzduim centrul de fitness CITY FITT, ai cărui antrenori ajută tinerii, studenții și elevii să fie fitrespectând principiul „FITT” (Frecvența, Intensitatea, Timpul și Tipul de antrenament), prin activități de aerobic, cycling, kangoo jumps, fitness kickboxing, pilates, tae-bo, aero combat, TRX, fittball etc.

SĂNĂTATE - recuperare medicală

În incinta Clubului Tineretului din Slobozia găzduim clinica „COMOclinic”, axată pe recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic, crioterapie, terapia Tecar, ortopedie pediatrică, analiza posturală, ortopedie pediatrică.

Dotările și personalul specializat al acestei clinici fac posibil, în județul nostru, ca tinerii sportivi să aibă acces la servicii de medicină sportivă (recuperarea sportivă)  de calitate.

INFORMARE

În incinta Clubului Tineretului din Slobozia găzduim redacția Ziarului „Ialomița”, gazetă cu veche tradiție în județul nostru, fiind fondată în anul 1875. Astfel, susținem accesul tinerilor la informații de calitate din domeniile cultural, sportiv, sănătate dar și la actualități privitoare la aspectele importante ale județului nostru și nu numai.

RECREERE

În incinta Clubului Tineretului găzduim terasa omonimă care așteaptă tinerii să petreacă momentele de recreere  ulterioare activităților desfășurate în incinta clubului sau din timpul lor liber.

Noutăți

De Ziua Internațională a Tineretului, ne-am alătural colegilor din alte 20 de județe ca ambasadori, la firul ierbii, ai mesajului ONU pentru încurajarea implicării tinerilor în comunitate

La inițiativa Fundației Naționale pentru Tineret - FNT (rețeaua națională a fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București prevăzută de Legea Tinerilor nr.350/2006), 21 dintre fundațiile pentru tineret membre și partenere au organizat miercuri, 12...

Date de contact

Cornel VASILE - președinte

cornel_vasile@hotmail.com

Clubul Tineretului SLOBOZIA

Bvd. Chimiei, Nr.10, Slobozia – județul Ialomița