Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea

Cum am început

În 1991 s-a facut PV de predare primire a patrimoniului. Deși în Inventarul bunurilor ce au aparținut fostei organizații a UTC Tulcea sunt 9 repere (Anexa 1), preluare efectivă a fost doar pentru Casa Tineretului și terenul de sport. 

Cât privește fondul de bani, s-au preluat 8 miioane de lei care au fost utilizați la achiziția unui mijloc de tramsport în vederea efectuării deplasărilor formațiilor artistice și sportive la diferitele manifestări în județ sau în țară, restul s-au folosit în cheltuielile administrative, în cea mai mare parte la fondul de salarii a instructorilor la cercurile care funcționau: dansuri, muzică, radio-recepție. Acestea au funcționat vreme de 2 ani – cât au ajuns finanțele, după care personalul a plecat spre alte locuri de muncă rămânând la fundație doar persoanl administrativ.  

1993-1996 singura activitate mare a fost un festival de muzică ușoară. În spațiul de bar se desfășurau discoteci săptămânale. Din fondurile acestea se susținea fundația. 

1996-2002, altă conducere, au beneficiat de săli gratuit pentru desfășurare de activități sportive (ju-jiut-su, fitness). În sala de spectacole s-au desfășurat, contra cost, programe de filme pentru elevi. S-a demarat activitate de cursuri de șah și s-a lansat Festivalul Internațional de șah (2001). 

Organizații membre

Ani de activitate

Angajați

CARE ESTE ROLUL NOSTRU

Prin legea de înființare (L.150/1990), scopul fundațiilor pentru tineret este de a administra patrimoniul propriu în folosul tinerilor și al organizațiilor de tineret din municipiul și județul Tulcea.

PARTENERII NOȘTRI STRATEGICI

FJT Tulcea colaborează pentru realizarea de proiecte și programe pentru tineret cu autoritățile locale (DJST, Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Județean Tulcea), iar organizațiile afiliate beneficiază de finanțări la sesiunile de finanțare din fonduri publice locale.

AUTORITĂȚI PUBLICE

FJT Tulcea și organizațiile afiliate ei au susținut permanent un dialog civilizat cu toate autoritățile locale, derulând în fiecare an activități la care au fost invitați, permanent, reprezentanți ai autorităților, obiectivul comun fiind acela de implicare a tinerilor în scopul dezvoltării personale, în folosul comunității tulcene.

MASS-MEDIA

Cu mass-media s-a colaborat foarte bine până în perioada 2019 când interesul din partea lor a scăzut simțitor. Probabil că trecerea la presa on-line a făcut ca să se diminueze numărul jurnaliștilor, sau că aceștia, deși au rămas colaboratori, au și alte servicii de la care nu pot pleca. Oricum, în 2019 s-a simțit lipsa totală a reprezentanților mass-media de la toate activitățile societății civile tulcene.

PLANURI DE VIITOR

Deoarece avem organizații reprezentate de persoane dedicate tinerilor, suntem siguri că și pe viitor activitatea de tineret va fi la fel de intensă, iar la nivelul fundației vom păstra activitățile permanente: săli pentru tineri și organizații, activitate ecologizare parc înconjurător, SNV, 1 iunie, Festivalul Luminii, concursuri pe diferite teme, acțiunea de Moș Crăciun pentru cei defavorizați, cursuri gratuite pentru tineri (metode nonformale, IT, programe de realizare filme etc)

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Pentru susținerea mișcării de tineret din Tulcea am considerat important să asigurăm organizațiilor afiliate spații atât pentru sediu cât și pentru derularea de activități. Și pentru ca acest lucru să poată fi cuantificat am făcut contracte de comodat iar valoarea chiriilor (neplătite, deoarece organizațiile beneficiază gratuit) sunt înregistrate într-un cont extrabalanțier.

Spațiile puse la dispoziția tinerilor însumează un total de mp situați la etajul 1 al clădirii Casa Tineretului. Accesul este facil pentru oricine, în orice situație, deoarece există intrarea din strada Isaccei direct la nivelul 1 al clădirii iar de pe hol sunt accesibile toate camerele organizațiilor (deci fără scări sau alte impedimente).

Tot în scopul dezvoltării mișcării de tineret membrii Consiliul de Conducere au militat activ pentru înființarea de noi organizații (așa a apărut Logic Delta), dar și pentru atragerea organizațiilor spre FJT Tulcea (aderare Eudivers, Euro Tulcea, Drumuri Dobrogene etc). Bineînțeles că am și pierdut organizații pe parcurs (Forumul Democratic al Tinerilor, Organizația Naturale, OT Ecos, Asociația Șahului Esperantist, Asociația Județeană de Șah) și acest lucru se datorează particularității care există în localități mici, precum Tulcea, și anume faptul că organizațiile existe atâta timp cât există o persoană care să suțină ”coloana vertebrală” a organizației deoarece la vârsta de 18 ani tinerii pleacă spre centre universitare și chiar dacă puțini se mai întorc, aceștia nu mai reintră în mișcarea și organizații de tineret. Deci la plecarea adultului coordonator din organizație (deces, retragere din activitate de voluntariat etc), aceasta devine inactivă.

Pentru tinerii din organizațiile afiliate, ca și pentru toți tinerii din comunitate, atât Fundația, cât și organizațiile afiliate au lansat chemări de participare la toate activitățile întreprinse, fie că a fost vorba de spectacole de muzică, întâlniri și dezbateri pe diferite teme, cursuri de metode nonformale de educație, teatru forum, SNV, ONG Fest etc. 

Din 2017 FJT Tulcea a început o campanie de susținere financiară a organizațiilor afiliate prin sponsorizarea (finanțarea) cu 1.000 lei/organizație a activității dintr-un proiect anume al organizației. Astfel s-au făcut finanțăr de lei în 2017, lei în 2018, lei în 2019.  

Prin toate aceste măsuri (acordare de spații proprii, acces la spații gratuite pentru derulare de proiecte/ activități, acordare de finanțări) credem că venim în sprijinul organizațiilor de tineret din Tulcea și susținem astfel mișcarea de tineret. 

Echipa noastră

Simionescu Carmen

Președinte

Din 1998 coordonează activitatea organizației având peste 90 de proiecte cu finanțări europene, de la MTS, DJST, Consiliul Județean Tulcea, UAT Municipiul Tulcea.

Sarighioleanu Marius

Membru

Cosma Cristian

Vicepreședinte

Din 1997 coordonează activitatea organizației având peste 50 de proiecte cu finanțări de la DJST, UAT Municipiul Tulcea, Episcopia Tulcii

Mirela Coman

Membru

Trofim Corina

Secretar

Din 2014 președinta organizației a cărei activitate o coordonează, având peste 10 de proiecte cu finanțări de la CJ Tulcea, UAT Municipiul Tulcea și diverse sponsorizări.

Casa Tineretului

Date de contact

0240.534.953

STRADA ISACCEI NR. 24 LOC./JUD.TULCEA