Fundația Județeană pentru Tineret Suceava

Cum am început

Organizații membre

Ani de activitate

Angajați

CARE ESTE ROLUL NOSTRU

FJT SUCEAVA are scopul de a realiza şi finanţa programe, proiecte şi activităţi adresate nevoilor tinerilor şi structurilor asociative de şi/sau pentru tineret din judeţul Suceava, care pot rezolva probleme cu care se confruntă comunitatea din care fac parte. Pentru realizarea scopului propus poate să desfăşoare orice activitate permisă de lege, în vederea asigurării cadrului necesar realizării şi finanţării de programe, proiecte şi activităţi pentru tineri şi structuri asociative de şi/sau pentru tineret (prescurtate S.A.T.).

PARTENERII NOȘTRI STRATEGICI

FJT Suceava colaborează pentru realizarea de proiecte și programe pentru tineret cu autoritățile locale (DJST, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava), cu structuri la nivel naţional (Consiliul Tineretului din Romania; Fundatia Naţională pentru Tineret; Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret).

AUTORITĂȚI PUBLICE

MASS-MEDIA

PLANURI DE VIITOR

Asigurarea vizibilităţii, transparenței și sprijinului pentru o bună funcționare, a grupurilor de inițiativă și ONG-urilor dedicate tinerilor la nivel județean (prin oferire de consultanță specifică gratuită, ajutor în promovarea acțiunilor dedicate tinerilor și centralizare rapoarte de activitate, alături de actualizarea constantă a unei baze de date cu structuri nonprofit de și pentru tineret active în județul Suceava, pe care o vom înainta instituțiilor publice locale/factorilor de decizie, cu scopul de a facilita legătura dintre mediul privat și cel public, în vederea unor viitoare colaborări pentru soluționarea problemelor comunității, în special pe cele ale tinerilor, care cresc atractivitatea Sucevei, inclusiv motivația de a rămâne aici după finalizarea studiilor);
Continuarea susținerii dezvoltări infrastructurii dedicate tinerilor la nivelul județului Suceava și să facilităm organizarea de acțiuni de tineret la Centrul de Tineret Județean „Bucovina” din Municipiul Suceava, în timp ce încurajăm lucrul în echipă între tinerii activi din sectorul nonprofit,pentru a crește eficiența cu care se obțin rezultate;
Continuarea bunei colaborări cu instituțiile publice, factorii de decizie și structurile adresate tinerilor, inclusiv cu cele 3 structuri naționale apolitice din care facem parte.

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Echipa noastră

Vlad Alexandru Grosar

Președinte

Membru fondator al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Suceava.

Ioan Radu Andonie

Membru

Andrei Tiperciuc

Vicepreședinte

Calin Andrei Croitor

Membru

Cristina Sabajuc

Secretar

Casa Tineretului

Date de contact

Str. Vasile Bumbac nr. 2, bloc 2, scara B, ap. 7, Municipiul Suceava, judetul Suceava.