Fundația Județeană pentru Tineret Gorj

Cum am început

SCURT ISTORIC  

În 15.02.2017 în județul Gorj a luat ființă Fundația Județeană pentru Tineret Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, Strada Libertății, bl. 15, sc. 2, et. 2, ap. 23, județul Gorj, CIF 37239113, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Gorj, înființată în baza prevederilor art. 1 din Decretul Lege nr. 150/1990, art. 58 alin (2) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și art. 13 alin (1) din Legea nr. 350/2006 – Legea Tinerilor. 

Organizații membre

Ani de activitate

Angajați

CARE ESTE ROLUL NOSTRU

Misiune 

 •  Fundația Județeană Pentru Tineret Gorj are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești de a administra patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Scopul 

 • Scopul principal al Fundației Județene pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. este de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte și activități pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/sau pentru tineret, prescurtat S.A.T., interesate la nivelul județului Gorj, precum și de a organiza cursuri de formare profesională. 

 Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G sunt următoarele: 

 • sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații de risc, prin mijloace specifice; 
 • încurajează asociativitatea în rândul tinerilor, sprijinind constituirea grupurilor de inițiativă și a asociațiilor, precum și participarea efectivă a tinerilor la viața socială; 
 • apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu; 
 • inițiază și dezvoltă împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe, proiecte și activități specifice pentru tineret, vizând următoarele domenii de interes: ecologie și protecția mediului, sport-turism, cultural-artistic, social, educație și învățământ; 
 • inițiază și implementează proiecte de protecție a mediului și de promovare a ecologiei, inclusiv de reconstrucție ecologică a unor spatii geografice degradate; 
 • stabilește contacte și încheie parteneriate cu organizații din țară și străinătate încurajând schimburile de tineri și de bune practici în domeniile de interes mai sus-menționate; 
 • acționează pentru perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire educațională și profesională a tinerilor și integrarea lor pe piața muncii; 
 • promovează noile educații și îndeosebi educația non formală și experiența pentru tineret prin organizarea de cursuri, ateliere, training-uri și stagii susținute de către persoane calificate/ autorizate în acest sens, inclusiv în parteneriat cu asociații de profil din țară și din străinătate; 
 • promovează informația pentru tineri și dezvoltă sistemele care o transmit. 

PARTENERII NOȘTRI STRATEGICI

Portofoliul parteneriatelor și al colaboratorilor importanți implicați în realizarea proiectelor de tineret, editoriale și culturale  Fundația Județeana pentru Tineret Gorj – F.J.T. Gorj a colaborat, colaborează și va colabora cu următoarele categorii de parteneri: 

 •   ONG-uri asociații si fundații active – parteneri permanenți; 
 •   ONG-uri asociații si fundații active – parteneri / COLABORATORI; 
 •   ONG-uri asociații Francofone; 
 •      Parteneri instituționali.

Acestea sunt detaliate mai jos:  

ONG-URI ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII ACTIVE – PARTENERI PERMANENȚI: 

Fundația Județeana pentru Tineret Gorj – F.J.T. Gorj  Componența S.A.T. membre în Adunarea Generală a Fundației Județene pentru Tineret Gorj FJT GORJ: 

 • Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila, – A.R.D.D.  
 • Asociația „Semănătorul Tismana”– A.S.T.  
 • Asociația pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului – A.I.D.S. 
 • Asociația TRIX BIKE 
 • ORGANIZAŢIA DE TINERET TINERII ÎNTREPRINZĂTORI
 • Liga Studenților din Universitatea Constantin Brâncuși 
 • Asociația Studenților Basarabeni din Tg.-Jiu 
 • Asociația Association,,Colour Your Dreams”  ACYD 
 • Asociația Victoria International – A.V.I. 
 • Asociația TEAM for Next Generation   
 • Asociația Centrul Roman pentru Comunicare 
 • ONG-uri asociații si fundații active – parteneri / COLABORATORI:  
 • Asociația ECO Youths;  
 • Asociația DICONT GRUP;
 • Fundația Tismana
 •  Asociația Drumeții Montane;  
 •  Asociația Cercetașii României;  
 •  Alianța Românilor de Pretutindeni;  
 • Asociația culturală științifică “ VICTOR DAIMACA”; 
 • Organizația „Obștea Moșnenilor Topești, Nedeia Mare”; 
 • Asociația Liberă Inițiativă și Antreprenoriat Tismana .

ONG-uri asociații Francofone: 

AUTORITĂȚI PUBLIC

 •    Consiliul Județean Gorj; 
 •     Liceul Tehnologic Tismana
 •    Primăria Municipiului Târgu Jiu; 
 •    Biblioteca Județeană Christian Tell; 
 •    Grupul Școlar Industrial de Petrol Țicleni; 
 •   Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Gorj; 
 •  Centrului Municipal de Cultură „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”;
 •    Primăria orașului Țicleni / Consiliul Local al orașului Țicleni; 
 •   Primăria orașului Tismana, Consiliul Local al orașului Tismana; 
 •  DGASPC Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului GORJ; 

MASS-MEDIA

Campania de promovare completa Media/Internet – Informarea și publicitatea va fi asigurată prin conferințele de lansare și închidere a proiectelor, prin achiziționarea resurselor de informare și publicitate și diseminarea informațiilor în cadrul tuturor activităților care permit acest lucru. Cu ocazia acestor evenimente, în kit-urile sau mapele de eveniment, FJTG va include: Ghidul StartUp Afișe, Postere, 6 modele de Pliante informative tematice1 specifice proiectelor, acestea vor fi puse la dispoziția publicului larg. Evenimentele proiectelor vor beneficia și de participarea reprezentanților mass-media, pentru ca, împreună cu comunicatele de presa, să existe și o vizibilitate suficientă a proiectelor în rândul publicului. Metodele si instrumentele informative ale proiectelor Media/Internet care vor promova evenimentele și produsele proiectelor precum si asigurarea promovării/vizibilității proiectelor prin intermediul Campaniei de promovare completa Media/Internet susținută de dezvoltarea Comunității/rețelei Web FJTG, campanie completată de multiplicarea materialelor informative imprimate.  

Cele mai importante etape ale Campaniei de promovare completă Media/Internet (derulate pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectelor), din punctul de vedere al promovării/vizibilității proiectelor sunt:  

– Dezvoltarea tuturor materialelor informative imprimate informative tematice1, distribuirea acestora la toți partenerii ONG-urile membre în AG a FJTG implicate direct, la toti beneficiarii direcți din grupul tinta, cat si tinerilor participanți; La finalul proiectelor participanții vor face schimb de documente, prezentări colectate pe DVD-uri se va realiza un film/prezentare video cu retrospectiva a tuturor activităților/etapelor proiectelor intr-un jurnal online. 

 • Dezvoltarea Campaniei de promovare Mass-Media prin intermediul Instrumentelor informative Mass-Media/presă: Multiplicarea informațiilor online privind cunoașterea oportunităților privind principalele surse de finanțare din fonduri naționale si ale U.E. în domeniul de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/e-learning și Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) din cadrul Comunității/rețelei Web FJTG prin publicare de articole editoriale și online tematice in Mass-Media/presa; Participarea la emisiuni radio/TV, publicarea de articole editoriale, vor avea un impact de masa, dată fiind aria de acoperire și efectul vizual provocat;
 • Dezvoltarea Campaniei de promovare Internet &Social Media, postând pe siturile, blogurile și „Social Media”: Facebook (Pagina, Eveniment, Grup) ale FJTG și partenerilor;  
 • Dezvoltarea Comunității/rețelei Web FJTG prin intermediul instrumentelor informative Internet &Social Media care vor asigura planul de diseminare al proiectelor prin intermediul dezvoltării Comunității/rețelei Web FJTG: – Pagina web/blog ACCES oficial tematic al proiectelor; Social Media: Grup si Pagina web oficiala tematica realizate pe Facebook; Comunitatea/rețeaua Web FJTG. 

– Dezvoltarea Platformei profesionale Web FJTG prin intermediul instrumentelor informative Internet&Social Media care vor asigura planul de diseminare prin intermediul dezvoltării Platformei web FJTG: Site-ul si Blogul Social Media: Facebook (Pagina, Grup); Platforma profesionala WEB FJTG avand urmatoarea structura: 

– Dezvoltarea instrumentelor informative Internet&Social Media aferente fiecărui partener; Promovarea proiectelor (a informaților tematice) prin utilizarea instrumentelor informative Internet&Social Media, aferente fiecărui partener: site, blog, Facebook (Pagina, Grup) etc. 

 • Plan de informare la nivel regional, național, international prin intermediul instrumentelor informative Internet &Social Media, instrumente concepute pentru a multiplica informațiile în scopul informării a câtor mai mulți beneficiari finali nu doar la nivel regional, național și chiar international având în vedere că aceste instrumente sunt accesibile la acest nivel. Detalii: în cadrul Comunității/rețelei Web FJTG se va regăsi integrat un translator automat (care va oferi posibilitatea traducerii tuturor informațiilor din limba romana in aproape toate limbile la nivel internațional) acesta este menit sa traducă automat, instantaneu și integral toate informațiile din cadrul Comunității/rețelei Web FJTG în scopul accesibilității tuturor informațiilor online privind cunoașterea oportunităților, acțiunilor și activităților tematice la nivel internațional. 
 • Planul de diseminare va implica  toți  partenerii proiectelor cu care s-au încheiat deja acorduri de parteneriat ONG-urile membre în AG a FJTG implicate direct. Fiecare instituție partenera va purta responsabilitatea diseminării în propria raza de acțiune, în acest fel se va produce un efect de multiplicare.  Aria de acoperire a Campaniei de promovare completa Media/Internet este foarte mare, deoarece acest proiect va fi vizibil în foarte multe medii cum ar fi: instituțiile de învățământ, APL, instituții specializate în domeniu și nu numai.   

toate acestea au fost alese și gândite de așa natură astfel încât să asigure promovarea/vizibilitatea proiectelor.  

Asigurarea Planului de diseminare al proiectelor Promotorii/ inițiatorii proiectelor au gândit încă din momentul acesta al scrierii proiectelor cum să genereze „publicitate” diseminarea acestuia prin intermediul Instrumentelor informative Internet &Social Media tematice.

STRUCTURA instrumentelor informative din cadrul Campaniei de promovare completa Media/Internet (ATL & BTL) prin care se va asigura planul de diseminare al proiectelor  

 1. Campania de promovare completă Media/Internet / Promovare sub linie BTL (below the line)
 2. A) Campania de promovare Internet&Social Media prin instrumente informative ACCES 3x: 1.proiectul, 2 Ghidul StartUp &  Comunitatea/rețeaua Web FJTG

Instrumente informative Internet &Social Media din cadrul Comunității/rețelei Web FJTG /ghid online StartUp  

Utilizarea instrumentelor informative Internet &Social Media ale Comunității/rețelei Web FJTG pentru mediatizarea informațiilor având o abordare tematica: 

– Dezvoltarea Comunității/rețelei Web FJTG dedicata proiectelor si care conține următoarele instrumente online de informare antreprenoriala:

– Pagina web/blog ACCES; Social Media: Grup, Evenimente si Pagina web oficiala tematica realizate pe Facebook;  

– Instrumente informative Internet &Social Media deja existente;

– Utilizarea instrumentelor informative Internet &Social Media proprii – Platforma profesionala web – FJTG:- Site-ul & Blogul oficial propriu FJTG; - Utilizarea instrumentelor informative Social Media: Pagina web oficiala proprie FJTG Facebook; 

Promovarea ACCES 3x prin utilizarea instrumentelor informative Internet & Social Media, aferente fiecărui partener: site, blog, Facebook (Pagina, Grup) etc.  

 1. B) Campania de promovare CLASICA prin instrumente informative ACCES 3x prin intermediul realizării materialelor informative imprimate informative tematice cu informații tematice, va fi implementată prin intermediul încheierii acordurilor de parteneriate cu FACTORI INTERESATI: Mass-Media/presa, instituții publice; partenerii ONG-uri asociații și fundații active.

 

 

 

 

PLANURI DE VIITOR

„CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA – TARGU JIU 2021-2022”, CARE OFERĂ O OPORTUNITATE UNICĂ ORAȘELOR DIN ȚARĂ DE A-ȘI TRANSFORMA PROPRIILE VIZIUNI ÎN PROIECTE DE DEZVOLTARE CONCRETE CU PARTICIPAREA ACTIVĂ A TINERILOR, PROGRAM SOLICITAT DE CATRE FUNDAȚIA JUDEȚEANA PENTRU TINERET GORJ MEMBRĂ A FUNDAȚIEI NAȚIONALE PENTRU TINERET F.N.T. 

CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA– TARGU JIU 2021-2022 

Programul le permite organizațiilor de și pentru tineret să promoveze temele importante pentru categoria socială pe care o reprezintă și ajută autoritățile locale să-i identifice problemele și să atragă investiții publice și private pentru rezolvarea acestora și dezvoltarea ecosistemelor de sprijin.  

 • Cu fiecare oraș care va deține titlul de Capitala Tineretului din România, acest cadru se va transforma într-unul cu impact național, cu beneficii pe termen lung asupra țării noastre. Astfel, Capitala Tineretului din România poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor. 
 • Demersul creează un program-cadru care vizează tineretul, în calitate de principal factor de dezvoltare urbană, și își propune să atragă atenția organelor decizionale la nivel local asupra importanței participării civice a tinerilor și a implicării lor în luarea deciziilor comunității locale. 
 • Orașele din România care vor deveni capitale ale tineretului vor avea oportunitatea, prin participarea activă a tinerilor, să-și transforme propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete și să abordeze noi teme de interes pentru comunitățile locale.  
 • Cu ajutorul unor noi modele de dialog structurat, dar și prin responsabilizarea și mobilizarea cetățenilor, programul își propune să aducă o contribuție semnificativă în procesul de armonizare a diversității locale din România, reușind, în același timp, să-i păstreze identitatea. 
 • Odată cu depunerea candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România, orașele care se înscriu în competiție fac un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament care le va fi benefic nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung.  
 • Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea orașelor în care trăiesc vor duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune: tinerii vor deveni cetățeni activi, responsabili, productivi și loiali față de comunitatea locală din care fac parte. 
 • Mai mult, prin încurajarea unei guvernări transparente și a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către o colaborare intersectorială a orașelor din România. 
 • Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va pune bazele dezvoltării unor parteneriate regionale și ale implementării unor proiecte construite pe schimburi de bune practici. 

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Fundația Județeana pentru Tineret Gorj membră a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. își propune capacitarea comunităților ținta în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen lung. 

Fundația Județeana pentru Tineret Gorj organizează următoarele acțiuni si activități în 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora către o performanta cat mai înaltă, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării active și directe a în cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, toate acestea având ca si rezultat:   

 • Participarea și implicarea activă a tinerilor în cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație și Cultură, prin realizarea în mod direct a diferitelor inițiative, acțiuni și activități educaționale, evenimente, diverse campanii de informare in domeniul proiectelor etc.   
 • Participarea și implicarea activă a tinerilor în cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație și Cultură prin intermediul unor viitoare programe/proiecte de tineret, educaționale/e-learning, culturale de voluntariat/SEV și antreprenoriat/StartUp, derulate de către Fundația Județeana pentru Tineret Gorj 

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Fundația Județeana pentru Tineret Gorj în cele 5 domenii de interes: de / pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/ e-learning și Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) sunt următoarele: 

 • Informare (directa si web/online Internet & social media); 
 • Consiliere profesională & antreprenorială (asistență personalizată și mentorat) (directa si web/online Internet & social media); 
 • Formare, e-learning capacitare, recrutare (directă și web/online e-learning); 
 • Consultanță (directă și web/online Internet & social media); 
 • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media.

FJTG  își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme de tineret: 

 • Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor asociative de tineret pentru gestionarea eficientă a activităților programelor/proiectelor derulate; 
 • Dezvoltarea activităților de formare – educație non-formala pentru stimularea autonomiei și participării socio-economice a tineretului; 
 • Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea vieții asociative a tineretului din mediul rural și regional. 

FJTG își propune următoarele obiective operaționale, priorități și teme acțiune în domeniul culturii:

 • Obiective operaționale/priorități/teme: Utilizarea creativității cultural-artistice ca mijloc de exprimare și educație non-formală. 
 • Teme de acțiune: organizarea de festivaluri, concursuri de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau științifice, semănării simpozioane, conferințe, congrese și orice alte activități similare în scopul atingerii obiectivelor propuse.

OPORTUNITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE DE TINERET 

Responsabilizarea continua și implicarea activă a tinerilor este faptul că din punctul nostru de vedere „vedem tinerii prezentul de astăzi și nu viitorul de mâine” cu alte cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel încât ei să simtă apartenența la dezvoltare locala și să-și ofere sprijinul și suportul în inițiativele „oamenilor mari” adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active în domeniu. Investiția în capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane în special a tinerilor este un proces care poate să dureze chiar zeci de ani, în acest sens în cadrul acestui proiect investim ACUM prin responsabilizarea și implicarea activă și continua a tinerilor în acest proces de dezvoltare personală astfel încât să avem rezultatele scontate în viitorul apropriat. 

Echipa noastră

Dumitrescu Marcel Alexandru

Președinte

X

Secretar

X

Vicepreședinte

Casa Tineretului

Date de contact

0766 575 946

Str. Libertății, nr. 15, bl. 15, sc. 2, et. 2, ap. 23, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, cod poștal 210156