Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița

Cum am început

Data înființării: 24.05.1990, cf. proces verbal de constituire 

Data preluării patrimoniului: 10.08.1991 

Bunuri preluate: Casa Tineretului, Baza de Agrement Crizantema (76.250 mp) și Sediul Administrativ – etaj. 4 din clădirea Prefecturii. Deoarece fuseseră date în administrare, ultimele două au fost pierdute ulterior, ieșind din patrimoniul fundației. 

Organizații membre

Ani de activitate

Angajați

CARE ESTE ROLUL NOSTRU

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa (FTD) este entitate de utilitate publică de drept privat, constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990. Are ca scop administrarea patrimoniului pe care îl deține în folosul tinerilor și al asociațiilor de tineret, elaborarea, organizarea şi susţinerea de programe și activități specifice tineretului. Se implică în mod activ în promovarea unei politici de tineret proprice promovării şi afirmării tinerei generații din toate punctele de vedere (social, cultural, profesional, etc), formal şi non-formal, atât pe plan local şi regional cât şi pe plan naţional şi internaţional. FTD se constituie ca principal catalizator al activităţii de tineret din judeţul Dâmboviţa, Casa Tineretului Târgovişte, aflată în patrimoniul FTD, fiind locul de desfăşurare a numeroase activităţi de şi pentru tineret.

PARTENERII NOȘTRI STRATEGICI

Parteneri și colaboratori locali: Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Instituția Prefectului Dâmbovița, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, Direcția pentru Sănătate Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Universitatea Valahia din Târgoviște, Palatul Copiilor Târgoviște.

Parteneri și colaboratori la nivel național: Consiliul Tineretului din România, Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, Fundația Națională pentru Tineret – în aceste structuri fiind și membru, Ministerul Tineretului și Sportului

AUTORITĂȚI PUBLICE

FTD a avut o colaborare relativ bună și constantă de-a lungul timpului cu administrațiile publice municipală și județeană.

Colaborarea cu Primăria Municipiului Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița s-a concretizat și prin următoarele inițiative:

Susținerea financiară a tinerilor și a asociațiilor de tineret membre prin alocarea anuală, la solicitarea FTD, în perioada 2009-2014, prin Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița și/sau direct către asociații, a unui buget destinat activităților de tineret organizate la nivel local, județean, național sau internațional. Această procedură a fost folosită până la aplicarea prevederilor Legii 350/2006 – Legea Tinerilor privind constituirea fondului destinat activităților de tineret. Urmare a demersurilor repetate, începând cu anul 2007, ale FTD către Consiliul Local Municipal și Consiliul Județean Dâmbovița (la care s-au alăturat pe parcurs ANST – DJST Dâmbovița și Consiliul Tineretului din România), în cele din urmă, începând cu anul 2016, acestea au constituit fondul destinat activităților de tineret. De asemenea, FTD a contribuit la elaborarea metodologiei de finanțare pentru fondul destinat activităților de tineret.

Urmare a derulării de către Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) și Ambasada Marii Britanii a proiectului privind Strategia pentru Transparență Instituțională prin Participarea Publică, prin implicarea Fundației Județene pentru Tineret Dâmbovița (FTD) ca partener în acest proiect, la Târgoviște a fost înființat pe data de 21.03.2008 Consiliul pentru Transparență Locală (CTL) Târgoviște, FTD fiind și membru fondator. CTL Târgoviște a fost constituit conform Dispoziției Primarului nr. 6170/15.01.2008, respectându-se dispozițiile Legii 52/2003, legea transparenței decizionale în administrația publică, fiind un mecanism informal de dialog permanent între administrația publică locală, organizații neguvernamentale locale și grupuri consultative cetățenești. În prezent, din CTL fac parte, împreună cu FTD, 26 de asociații și structuri, inclusiv ONGT-uri din județul Dâmbovița care au răspuns invitației FTD de aderare. Președinția CTL Târgoviște este deținută de FTD.

De asemenea, FTD a găzduit diverse evenimente culturale și reprezentații ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, desfășurate în cadrul unor festivaluri (ex. Babel Fest) sau stagiuni.

În anul 2011, Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița și activitatea sa au fost incluse în Enciclopedia Orașului Târgoviște, editată și tipărită de Primăria Municipiului Târgoviște.

Prin colaborare cu Consiliul Județean Dâmbovița (CJD), în perioada 2010-2012 și apoi cu diverse ocazii, Orchestra Simfonică Muntenia și-a desfășurat activitatea la Casa Tineretului din Târgoviște unde a susținut și 4 concerte pe lună. Cu această ocazie, FTD a inițiat un program de atragere a tinerilor către evenimente culturale, ocupându-se de promovarea în mediile de tineret a acestor activități, iar printr-un agreement cu CJD, prețul biletului la concerte a fost stabilit la o suma modică de 1 leu pentru tinerii care participau la aceste evenimente culturale prin acest program inițiat de FTD.

De asemenea, prin colaborare cu Centrul Județean de Cultură Dâmbovița (aflat în subordinea CJD), FTD a găzduit la Casa Tineretului numeroase evenimente culturale de nivel județean sau național (festivaluri, concursuri, concerte, serbări, piese de teatru etc.).

Prin colaborare cu Prefectura Județului Dâmbovița, FTD a activat într-un program de lucru și comunicare instituțională cu societatea civilă la nivelul județului, prin acțiuni și întruniri lunare și comunicare printr-un newsletter, program desfășurat în perioada de conturare și definire a societății civile din România.

Prin colaborare cu prefectura și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost constituit Grupul de Parteneriat Social (GPS) Dâmbovița, din care au făcut parte inclusiv asociațiile de tineret din județ. Parte a întâlnirilor de lucru ale GPS au fost organizate de FTD la Casa Tineretului în perioada 2004-2005.

Colaborarea cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Dâmbovița a fost una permanentă, atât prin participarea FTD, de cele mai multe ori în calitate de partener/colaborator, la activitățile organizate de DJST, prin disimularea către ONGT-urile membre a informațiilor și inițiativelor MTS/DJST, cât și prin găzduirea cu titlu gratuit la Casa Tineretului a unor activități derulate de MTS/DJST (Ziua Tineretului, Nopți Albe, Gala tânărului voluntar, tineREŢEA etc.).

În perioada 2004-2005, printr-un proiect de parteneriat cu ANT (Autoritatea Națională pentru Tineret), FTD a găzduit activitatea și a asigurat funcționarea la Casa Tineretului a Compartimentului pentru Tineret al Autorității Naționale pentru Tineret, spațiile folosite fiind oferite gratuit.

Prin colaborarea cu Direcția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, FTD a găzduit și găzduiește încă la Casa Tineretului zeci de ediții ale Târgului Locurilor de Muncă pentru tineret, studenți sau absolvenți și Bursa Locurilor de Muncă.

Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean sau direct cu instituțiile de învățământ (grădinițe, școli și licee), asociațiile de părinți, consiliul elevilor, Palatul Copiilor etc. este una de tradiție, Casa Tineretului fiind locul de organizare a activităților specifice acestora: serbări și aniversări, balul bobocilor, festivități de premiere, ateliere de lucru etc. De asemenea, FTD a dat curs ca participant sau partener la o multitudine de evenimente și activități ale acestor instituții.

O colaborare specială există cu Consiliul Județean al Elevilor Dâmbovița, prin participarea activă a FTD la evenimentele și acțiunile acestuia, prin oferirea posibilităților de exprimare în spațiul emisiunii „Să fii tânăr!” realizată de FTD la Columna TV, prin spații de desfășurare de activități la Casa Tineretului, cât și prin reprezentarea intereselor și nevoilor elevilor în fața administrației publice, atât în cadrul Consiliului pentru Transparență Locală, cât și punctual în mod direct.

Printr-un parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgoviște derulat pe o perioadă de 15 ani (2003-2018), FTD a găzduit la Casa Tineretului activități ale universității și ale partenerilor și colaboratorilor acesteia. Cel mai important proiect a fost „Clubul Studenților”. Astfel, în această perioadă, peste 100.000 de tineri (în mare parte elevi și studenți) au participat la activități și evenimente. În baza acestui parteneriat, a fost investită suma de 1.700.000 RON în infrastructura, dotarea și întreținerea Casei Tineretului.

Alte colaborări pe tematică specifică, cu implicarea tinerilor, au fost realizate cu Direcția pentru Sănătate Dâmbovița, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița etc.

MASS-MEDIA

Începând cu anul 2008, printr-un parteneriat cu Televiziunea Columna TV, FTD realizează emisiunea tv „Să fii tânăr!” (de două ori pe lună), un spațiu de exprimare și vizibilitate a asociațiilor de tineret și a tinerilor în general. Columna TV este un post regional cu emitere la nivel național și s-a situat pe locul 7 între cele peste 200 de posturi locale și regionale în topul audiențelor întocmit de CNA. Există o bună colaborare cu presa locală și chiar națională, activitățile desfășurate de fundație și asociațiile membre fiind bine reflectate în mass-media, dovadă sutele de articole apărute de-a lungul timpului. 

PLANURI DE VIITOR

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Echipa noastră

Mircea Puiu MATEI

Președinte

Valentin GRIGORE

Vicepreședinte

Liviu DAN

Secretar

Alexandru DUMITRU

Membru

Cătălin Vlădut ANDREESCU

Membru

Viorel DINCĂ

Membru

Mihail ANDREESCU

Membru

Casa Tineretului

Date de contact

0345 401 496

str. Tineretului nr. 1, Târgoviște, Casa Tineretului