Multe dintre fundațiile membre ale FNT și organizațiile din cadrul acestora au contribuit semnificativ încă din prima fază a răspunsului României la criza umanitară, fie prin deschiderea de puncte de colectare a donațiilor și transportul acestora, fie prin deschiderea de centre de tranzit, fie prin organizarea, în centrele de tineret, de activități pentru tinerii ucraineni proveniți din zona de conflict. 

Pe de o parte, susținerea din partea organizațiilor neguvernamentale internaționale (ActionAid, Norvegian Refugee Council) a accelerat intervențiile noastre în teritoriu, inclusiv prin deschiderea de noi centre de tineret, dar și prin suplimentarea personalului de tineret special dedicat unei astfel de intervenții.

Pe de altă parte, cooperarea constantă cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite a făcut ca Fundația Națională pentru Tineret să fie singura structură specializată în domeniul tineret din România inclusă în Situația Ucrainei – Planul regional de răspuns pentru refugiați.

În paralel, la finalul lunii mai 2022, Fundația Națională pentru Tineret a răspuns invitației din partea Norvegian Refugee Council de a participa la Conferința ”Învățând din experiență, pregătim viitorul: Consolidarea sistemului românesc de educație și servicii sociale prin schimb de experiență și bune practici”(organizată de Guvernul României și PLAN International).

Printre multele teme de maximă importanță, s-a abordat și educația de calitate și incluzivă a copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani proveniți din zona de conflict.

Această conferință s-a desfășurat în etapa de pregătire a fazei a II-a de intervenție (planul pe termen mediu și lung) din răspunsul României la criza umanitară a refugiaților.

 

Ca actor relevant în acordarea și promovarea sprijinului tinerilor ucraineni prin intermediul CENTRELOR DE TINERET, Fundatia Nationala pentru Tineret a răspuns azi invitației Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite și a Guvernului României la Conferința ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine” – lansarea răspunsul României la criza umanitară a refugiaților în faza a II-a de intervenție (planul pe termen mediu și lung).

Măsurile de sprijin cuprinse în Planul național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România (OUG nr.100/2022) vizează asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecţie în domeniul transversal, al ocupării, al locuirii, al educaţiei, al sănătăţii, al copiilor şi TINERETULUI şi al persoanelor vulnerabile.

 

Măsurile aferente domeniul TINERET sunt:

EXTINDEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CENTRELOR DE TINERET EXISTENTE:
📍Angajarea de personal specializat în cadrul centrelor de tineret, care să furnizeze servicii de consiliere psihologică, informare şi consiliere, consultanţă juridică, consiliere vocaţională, consiliere în carieră etc. grupului ţintă. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt 50 de persoane angajate.
📍Formarea profesioniştilor din domeniul tineretului care lucrează cu tinerii din grupul ţintă. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt Agenții ONU și ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt 100 de persoane formate.
📍Extinderea capacităţii centrelor de tineret din judeţele de graniţă şi din oraşele mari, prin recompartimentare, dotare în vederea oferirii de servicii tinerilor ucraineni (zugrăvit, schimbare de mobilier, dotare cu echipamente, compartimentare spaţii în funcţie de serviciile oferite). Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt centre de tineret cu capacitate extinsă în județele de graniță.
📍Organizarea de tabere de vară pentru tinerii din grupul ţintă în cadrul centrelor de agrement şi în bazele turistice. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt tabere organizate.
📍Extinderea facilităţilor de petrecere a timpului liber în cadrul centrelor de agrement / bazelor turistice prin dotarea suplimentară a acestora. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt centre de agrement/ baze turistice dotate suplimentar.
 
DEZVOLTAREA REȚELEI NAȚIONALE DE CENTRE DE TINERET, INCLUSIV CENTRE MOBILE:
📍Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi structurile asociative de/pentru tineret în vederea identificării de spaţii necesare organizării şi funcţionării centrelor de tineret. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Partener este MDLAP, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt parteneriatele dezvoltate.
📍Înfiinţarea de centre de tineret, inclusiv centre mobile, cu precădere în judeţele în care acestea nu există. Instituția responsabilă este MFTEȘ. Parteneri sunt ONG-uri, iar sursa de finanțare o constituie fonduri europene / bugetul de stat prin bugetul MFTES în situaţia în care nu se pot deconta de la UE / alte surse atrase; Indicatorii estimativi sunt centre de tineret înființate în toate județele.

Pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea implemnetării Planului de măsuri:

  • Ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale desemnate în Planul de măsuri coordonează şi asigură implementarea măsurilor în domeniile stabilite.
  • Conducătorii ministerelor desemnate în Planul de măsuri stabilesc secretarii de stat responsabili cu coordonarea implementării planului de măsuri în domeniile de competenţă.
  • Departamentul pentru responsabilitate socială şi grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului asigură monitorizarea şi evaluarea integrată a modului de implementare a Planului de măsuri, pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri.
  • Departamentul organizează întâlniri periodice cu secretarii de stat responsabili din cadrul ministerelor responsabile potrivit Planului de măsuri.
  • Departamentul raportează lunar către prim-ministru stadiul implementării măsurilor din Planul de măsuri, realizează rapoarte, materiale de analiză şi evaluare pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri prin intermediul secretarilor de stat desemnaţi.
  • Departamentul elaborează şi implementează în colaborare cu ministerele de resort, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale o campanie de informare publică privind acordarea statutului de beneficiar de protecţie temporară pe teritoriul României, drepturile, obligaţiile şi facilităţile puse la dispoziţia persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România.