Atribuții FNT

Fundația Națională pentru Tineret desfășoară următoarele activități:   colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și cu alte ministere şi instituții cu atribuții în domeniul tineretului, de la nivel central sau local, pentru rezolvarea problemelor...

Obiective

Fundația Națională pentru Tineret are ca obiective fundamentale: elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional, pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, a valorilor democraţiei şi...

Despre FNT

Fundația Națională pentru Tineret, acronim FNT, este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală...