La un an de la invitația lasată de Fundației Naționale pentru Tineret (FNT) către ONGT-uri de a-și coagula viziunea pentru componenta TINERET din PNRR și după:

  • zeci de întâlniri în grupul tehnic, la care FNT a lucrat alături de Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,
  • conturarea de către grupul tehnic a unei propuneri structurate și coerente de reforme susținute de investiții (cu mai multe versiuni la bază),
  • zeci de analize, baze de date, drafturi de bugete (realizate de grupul tehnic),
  • decizia MIPE de a exclude TINERETUL din PNRR și includerea propunerilor acestuia în POEO,
  • după succesiunea la guvernare (în perioada februarie 2021 – februarie 2022) a 3 miniștri + 4 secretari de stat pentru tineret & fonduri europene (MTS/ MFTEȘ) și 3 miniștri + 2 secretari de stat (MIPE),

MIPE a publicat Program Operațional Educație și Ocupare – versiunea ianuarie 2022. Însă, din păcate, MIPE nu a detaliat ce pași urmează să fie parcurși, dacă această versiune este agreată de Comisia Europeană și nici nu a publicat un calendar pentru viitor. În data de 03 februarie 2022, MIPE a publicat o informare cu privire la întâlnirea directorilor generali responsabili cu politica de coeziune pentru perioada 2021-2027, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Potrivit acestei informări, obiectul principal al reuniunii l-a constituit schimbul de puncte de vedere asupra procesului de programare pentru perioada 2021-2027:

Reprezentantul MIPE a susținut necesitatea aprobării cu celeritate a documentelor de programare, pentru a deschide cât mai curând liniile de finanțare pentru beneficiari. Acest obiectiv a fost susținut și de oficialii Comisiei.

Reprezentanții Comisiei Europene au menționat că susțin poziția României de atinge un progres decisiv al procesului de negociere care să permită aprobarea acordurilor de parteneriat și programelor operaționale până la finalul acestui an, asigurându-se concomitent calitatea acestor documente.

Având în vedere cele de mai sus, FNT va înainta către MFTEȘ solicitare de dialoga cu MIPE și de a publica informații detaliate cu privire la aceste aspecte.