Având în vedere că fundațiile județene pentru tineret:

  • au fost excluse din cadrul tuturor măsurilor pentru prevenire efectelor pandemiei COVID;
  • îndeplinesc condițiile prevăzute în cadrul Anexei 1 a REGULAMENTULUI (CE) NR. 800/2008 AL COMISIE,

Fundația Națională pentru Tineret a transmis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o solicitare privind completarea ghidul revizuit aferent Acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive, din cadrul Programului Operațional Competitivitate, la secțiunea 1.5 Definiții, după cum urmează:

Beneficiarul ajutorului de stat – IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea .nfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Decretul-Lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret.