Azi, împreună cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și Consiliul Tineretului din România am supus atenției dnei. ministru Gabriela FIREA și dnei. secretar de stat Izabella DOBOLY o serie de aspecte, odată cu formularea solicitării de a iniția actele normative și de a depune diligențele necesare pentru prezervarea și dezvoltarea sistemului de tineret din România, cu privire la:

  1. Asigurarea unei tranziții administrative prietenoase cu tinerii, cu structurile neguvernamentale de și pentru tineret și, bineînțeles, cu personalul de specialitate din aparatul central și din structurile publice de tineret și pentru studenți din teritoriu;
  2. Asigurarea cadrului de organizare și funcționare propice susținerii sistemului de tineret din România;
  3. Asigurarea preluării în integralitate a serviciilor și instituțiilor publice deconcentrate, din domeniul tineretului;
  4. Asigurarea preluării în integralitate a activităţilor, a posturilor, a personalului aferent din domeniul tineretului;
  5. Asigurarea preluării în integralitate a patrimoniului corespunzător din domeniul tineretului;
  6. Asigurarea preluării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
  7. Asigurarea continuării demersurilor privind Programul Operațional Educație și Ocupare și Strategia Națională a Tineretului;
  8. Asigurarea elaborării propunerii pentru Bugetul pentru Tineret 2022.

Adresa noastră cuprinde și două anexe:

  • ANEXA 1 – Istoricul și situația actuală a bazei materiale de tineret

  • ANEXA 2 – Scurt istoric al autorității publice centrale de resort (care a suferit 30 de transformări în ultimii 31 de ani)