În urma:

  • dezbaterii publice cu tema „Cum susținem noua generație? Cum stimulăm dezvoltarea la firul ierbii?”
  • invitației MIPE către ministere, instituții, organizații și persoane fizice interesate de a elabora Fișe de Reforme și Investiții, prin intermediul cărora se pot trimite propuneri pentru actualizarea Planului Național de Reformă și Reziliență (PNRR) într-o formă standardizată și simplificată
  • finalizării Viziunii de reformare a Ministerului Tineretului și Sportului (realizată de FNT în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – FITT și cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România – ANOSR),

Fundația Națională pentru Tineret lansează către structurile neguvernamentale invitația de a armoniza dezideratele societății civile și a transmite către MIPE o Fișă pentru PNRR – TINERET. 

În data de 20 februarie, FNT a început elaborarea propunerilor de reforme și investiții pentru PNRR – TINERET și a fundamentării acestora, împreună cu FITT  (singurul centru de tineret din România acreditat cu Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei).

Astfel, invităm organizațiile interesate să susțină conceptul propunerii noastre, pe care urmează să o înaintăm către MIPE în data de 25 februarie 2021.