În prezent, autoritatea publică centrală de resort este Ministerul Tineretului și Sportului. Doar că, această autoritate s-a reorganizat de 30 de ori în ultimii 30 de ani, dinamica sa producând efecte negative, mai ales într-un sistem centralizat, asupra întregului sector. Acest fapt lămurește nu doar lipsa unei relații asumate de colaborare permanentă și predictibilă cu tinerii și organizațiile de și pentru tineret, ci și incapacitatea autorității de a păstra și folosi resursele elaborate de-a lungul vremii și analizele referitoare la impactul programelor desfășurate, care să poată facilita o analiză temeinică a ceea ce poate sta la baza unor concluzii și decizii bine fundamentate, a unor politici coerente și capabile să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor principali.

Drept urmare, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)Fundația Națională pentru Tineret (FNT) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) au coordonat această lucrare pe care inițiatorii Rezoluției Tinerilor din România – Viitorul începe azi! și-au asumat-o.