Fundația Națională pentru Tineret s-a alăturat demersului inițiat de Consiliul Tineretului din România de a elabora „Rezoluția Tinerilor din România 2020-2027. Viitorul începe azi!”.

Astfel, FNT a contribuit la dezvoltarea propunerilor pentru Obiectivul 9 – „Spații ale tinerilor și participare pentru toți”, alături de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Centrul de Tineret Curba de Cultură și Asociația pentru Dezvoltare prin Educație (DEIS).

Viziunea noastră: La finalul anului 2027, toți tinerii din România pot accesa spații pentru tineret care sunt gestionate de/ și de către ei. Aceste spații sunt autonome, deschise și sigure, accesibile tuturor și oferă sprijin profesional pentru dezvoltarea și participarea tinerilor. Există consilii consultative pentru tineret la nivelul fiecărei UAT din România, iar organizațiile de și pentru tineret sunt adecvat sprijinite financiar, atât de la nivel local, cât și de la nivel central. În urma unei largi dezbateri naționale, România anului 2027 este pregătită să-și modifice Constituția pentru ca tinerii să voteze începând cu vârsta de 16 ani, iar participarea la vot a segmentului de vârstă 18-35 de ani a devenit cea mai ridicată din țară.

OBIECTIVELE GENERALE sunt reprezentate de:

  • Crearea și dezvoltarea de spații pentru tineret accesibile pentru toți tinerii din România.
  • Creșterea gradului de participare a tinerilor în societate.

Pentru ca aceste obiective să fie îndeplinite, resursele trebuie să fie alocate pentru:

  • Infrastructură
  • Participare
  • Digitalizare & Informare
  • Finanțare

Întrucât în centrul activității tuturor organizațiilor inițiatoare se află reprezentarea intereselor tinerilor, pentru fiecare domeniu abordat, au fost organizate consultări cu tinerii, pentru a observa cu exactitate care sunt nevoile stringente ce își fac simțită prezența la firul ierbii, interesele și aspirațiile tinerilor, astfel căpătând o viziune completă asupra problemelor care, din perspectivă individuală, trebuie aduse pe agendă publică.

Ulterior consultării și trasării concrete a liniilor de acțiune, a fost demarat procesul de elaborare și redactare a Rezoluției Tinerilor din România 2020-2027 (Documentul de viziune și Planul de măsuri).

Documentul de viziune este, în esență, imaginea de viitor ce prezintă obiectivele pe care inițiatorii, cu sprijinul organizațiilor susținătoare și al tinerilor care au participat la consultări, le-au identificat, analizat și agreat.

Planul de măsuri, element de originalitate al Rezoluției Tinerilor 2020, se vrea a fi o adevărată distribuire metodică de soluții al acesteia, care descrie în amănunt problemele abordate și propune măsuri concrete în baza nevoilor identificate nu doar în cadrul Summitului Tinerilor 2020, ci și cu ocazia altor contexte de colectare a opiniilor, organizate în ultimii ani, astfel asigurând fundamentarea, dar și posibilitățile de rezolvare ale tuturor aspectelor abordate.

Elaborarea celor două documente reprezintă rezultatul muncii intense al unei echipe eterogene, formate din reprezentanți ai tinerilor, experți în domeniile abordate, reprezentanți ai ONG-urilor de profil, activiști și tineri, care, prin străduința comună, au transformat procesul elaborării în, realmente, o muncă a întregului sector, ce a necesitat corelarea ideilor și viziunilor diferite în sensul creării mediului propice pentru realizarea a două documente complexe și complete care să poată susține eficient activitatea mișcării de tineret în următorii ani.