În ultimii 8 ani a funcționat Consiliul pe Probleme de Tineret (OMTS nr.1152/2012). 

În data de 7 iulie 2020, Ministerul Tineretului și Sportului a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Tineret.

Fundația Națională pentru Tineret a formulat o serie de 24 de propuneri, dintre care:

 • 17 au fost adoptate
 • 6 au fost adoptate parțial
 • 1 a fost respinsă

În data de 3 august 2020, FNT a luat parte la dezbaterea publică organizată online de către minister.

Azi a fost adoptat Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.971/20.08.2020 privind organizarea și funcționarea CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET (CNPT).

CNPT este organ consultativ, organizat la nivelul MTS, fără personalitate juridică, având atribuții în elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul de tineret la nivel național.

Astfel, Fundația Națională pentru Tineret – singura structură națională de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, NEPOLITICĂ și fără scop lucrativ recunoscută de Legea Tinerilor – devine membru de drept al Consiliului Național pentru Tineret, cu loc alocat nominal.

Având în vedere că FNT, prin fundațiile pentru tineret membre, reunește cea mai mare infrastructură privată pentru tineret, locul acesteia va fi în comisia Dezvoltare și infrastructură pentru tineret.

Totodată, acest Consiliu acordă o atenție deosebită și fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului Bucureșți, indicându-le, de asemenea, ca membri de drept.

Componența consiliului mai este asigurată și de reprezentanți ai:

 • federațiilor / asociațiilor studențești reprezentative la nivel național;
 • organizațiilor de/pentru tineret ale sindicatelor reprezentative la nivel național;
 • organizațiilor de/pentru tineret ale patronatelor reprezentative la nivel național;
 • federațiilor DE tineret organizate la nivel județean;
 • Consiliului Național al Elevilor;
 • organizațiilor neguvernamentale DE tineret cu personalitate juridică;
 • programul Delegat de Tineret al României la ONU sau a altor programe similare
 • centrelor de tineret care dețin certificare de calitate din partea Consiliului Europei (Nota FNT: în prezent, singurul astfel de centru aparține tot unei fundații județene pentru tineret)
 • grupurilor informale de tineri;
 • altor organizații cu obiect de activitate care răspunde nevoilor tinerilor.

În Plenul Consiliului va fi alocat câte un loc pentru structurile reprezentative de tineret de la nivelul fiecărui județ, respectiv a municipiului București. Aceste locuri pot fi ocupate de către fundațiile județene pentru tineret / Fundația pentru Tineret a Municipiului București sau federațiile de tineret județene, în funcție de numărul structurilor afiliate la momentul selecției.