Fundația Națională pentru Tineret desfășoară următoarele activități:

 

  • colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și cu alte ministere şi instituții cu atribuții în domeniul tineretului, de la nivel central sau local, pentru rezolvarea problemelor tineretului aflate pe agenda publică;
  • asigură expertiză de specialitate, organizează activități de cercetare și studii sociologice în domeniul tineretului și face propuneri cu privire la modificări sau completări ale cadrului legislativ, strategiei naționale și politicilor publice din sfera de interes a tineretului;
  • susține demersurile și acțiunile Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București în vederea dobândirii, reîntregirii și menținerii în proprietate a patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist, în conformitate cu prevederile legale;
  • promovează dezvoltarea parteneriatelor și acordurilor de cooperare a Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la nivelul administrației locale și reprezintă interesele acestora în fața autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme de nivel național sau internațional;
  • instituie, gestionează și operează înscrieri și modificări în Registrul Unic al Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București înfiinţate în baza Decretului-Lege 150/1990;
  • dezvoltă programe, proiecte şi activităţi de şi pentru tineret;
  • desfășoară programe și acțiuni de prevenție și control metodologic la nivelul Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, în scopul respectării prevederilor legale cu privire la administrarea patrimoniului propriu și îndeplinirii atribuțiilor care le revin în calitate de membru al Fundației Naționale pentru Tineret;
  • alte activități, în conformitate cu Statutul Fundației Naționale pentru Tineret și cu prevederile legale în vigoare.